Zaptec og sikkerhetskrav

De siste dagene har vi fått mange spørsmål om hvordan Zaptecs ladebokser oppfyller og dokumenterer sikkerhetskrav i henhold til produkt- og installasjonsstandarder. Her kan du lese om de viktigste sikkerhetsaspektene ved Zaptec Pro og Zaptec Go.
Zaptec fortsetter å tolke gjeldende regler og forskrifter strengt fordi vår høyeste prioritet er at våre ladere ikke skal skade noen personer, kjøretøy eller eiendom.

Sikkerhet og Zaptec Pro

Zaptec Pro er en ladeboks designet for å muliggjøre et skalerbart system med en rask og enkel installasjonsprosess og lave infrastrukturkostnader. For å muliggjøre denne typen installasjon, må visse viktige produktsikkerhetsfunksjoner oppfylles:

1.    Integrert MCB (overstrømsbeskyttelse) – som tillater installasjon av flere Zaptec Pros på en felles installasjonskurs da den integrerte MCB-en sikrer at både kortslutnings- og overstrømssituasjoner håndteres i henhold til installasjons- og produktstandarder. Den interne MCB-en er i samsvar med IEC EN 60898-1 og IEC EN 60947-2.

2.    Integrert RCD type B – denne RCD-en er i samsvar med EN 61008-1/EN 62423 og er eksternt verifisert av uavhengige testinstitutter. Løsningen er i henhold til kravet om mekanisk koblet brudd (4 poler) og 500A «make and break» samt 3000A kortslutningstoleranse.

3.    Elektrisk sikkerhet i henhold til IEC EN 61851-1 og andre relevante standarder. Dette er testet av uavhengige testinstitutter og inkluderer også isolasjonstesting under overspenningsforhold.

Vi har utført full testing av Zaptec Pro via en tredjepart og rapporten kan lastes ned.

Zaptec ladeboks_sikkerhet

Sikkerhet og Zaptec Go

Zaptec Go er vår ladeboks til eneboliger og hytter. Vi utviklet Zaptec Go med ambisjon om å tilby den mest kostnadseffektive fordelingen mellom installasjons- og produktkostnader. Zaptec Go har gjennomgått komplette tester av uavhengige testinstitutter og har også gjennomgått det svenske Elsäkerhetsverkets markedskontroll uten noen tekniske anmerkninger. Rapporten fra tilsynet er et offentlig dokument.

Zaptec Go har:

  1. Integrert RDC-DD godkjent i henhold til IEC 62955. Løsningen er i henhold til kravet om mekanisk koblet brudd (4 poler) og 500A «make and break» samt 3000A kortslutningstoleranse.
  2. Elektrisk sikkerhet i henhold til IEC EN 61851-1 og andre relevante standarder. Dette er både testet og verifisert av uavhengige testinstitutter. Dette inkluderer også testing av isolasjon under overspenningsforhold.
  3. Det faktum at Zaptec Go har en integrert RDC-DD betyr at hver Zaptec Go må innstalleres med en egen forankoblet RCD type A (30mA). Vanligvis oppfylles dette ved å installere en vanlig automatsikring (RCBO) som kombinerer kortslutningbeskyttelse, overstrømsbeskyttelse og RCD Type A ut fra sikringsskapet.

Relaterte artikler

Få tilbud 

på ladeløsning i dag