Få mer strøm til lading ved å måle forbruket og styre strømmen

Når bygget bruker mindre, kan elbilen bruke mer!

Zaptec Automatic Power Management (APM) måler effektforbruket for hele bygget og tildeler automatisk mer strøm til elbillading når bygget bruker mindre. Effektmåleren er sertifisert og installeres i hovedtavlen. Den sender kontinuerlig data fra bygget til Zaptec Portal og justerer strømmen til ladestasjonene.

Smart lading i praksis: Utnytt all tilgjengelig kapasitet med Zaptec APM.

offset-368756

Oppgrader til Zaptec APM når du har behov for mer ladestrøm

Effektmåleren er enkel å montere. Den kan enten installeres når du setter opp infrastrukturen, eller monteres senere. For at du skal kunne øke kapasiteten til elbilladingen, må infrastrukturen være dimensjonert for dette.

 

Få tilbud

på elbillading i dag