Utbygger? Da vet du hva som må til for å få en attraktiv eiendom. Men tenkte du på elbilen?

Fra 1. juli 2021 er det lagt til rette for elbillading i alle nybygg. Det betyr enklere tilgang på ladestasjoner for beboere. Men det betyr faktisk nye muligheter for utbyggeren også.

Kanskje du liker at alle nybygg må tilrettelegge for elbiler. Kanskje du hater det. Uansett hva du synes, så kan vi være enige om én ting: Det at du som utbygger kjøper en flatkabel som går på tvers av garasjen, og forbedrer infrastrukturen for lading på sikt, er ikke like fint som 1-stavs parkett i eik.

Men kan det gi et verdiløft? Ja.

Vi er godt vandt med at tilvalg koster ekstra. Finere gulv, oppgradert kjøkken eller flottere bad. Hvorfor tenker ikke utbyggerne på at de kan være tilbydere av ladestasjoner for elbiler? Det er nytt, få gjør det, og det er en ny inntjeningsmodell.

Har du ikke vurdert det?

Ladestasjon for elbiler er et bra tilvalg til nybygget. Det er bra å kunne lade bilen hjemme. Og billigere for brukeren. Tror du elbileieren er klar over dette?

Løs utfordringer med fremtidig drift

Nå tenker du kanskje at dette er lite praktisk. Hvordan skal beboere og ansatte i næringslokalene drifte elbilladingen, sammen?

Har du flere faktororer som spiller inn på hvordan ladingen bør løses, kan betalingstjeneste for lading av elbil være et godt alternativ for alle brukere av bygget, som for eksempel Charge365. Det løser utfordringer med ansattrabatt for lading, tilgjengelig lading ved ulike klokkeslett, kombinert med bruk av beboere i samme bygg.

Organisasjonsnummer og styre må være på plass før betalingstjenesten Charge365 kan legges tilrette, men som utbygger kan det være smart å informere brukerne av det nye bygget om tjenesten, slik at det er ett system og én prosess å forholde seg til fra start.

Med en slik løsning i nybygget, som gjerne omfatter næring og boliger, slipper beboere og leietakerne å forholde seg excel-rapporter og fakturering. Hvis styreleder oppdager på et senere tidspunkt at hun vil gjøre nettopp det, er det bare å avslutte forholdet med Charge365, som operer uten bindingstid og med support tilgjengelig hele døgnet.

Kontaktpersoner:

For ladestasjoner til nybygg:
Robin Englund,
916 38 331
re@zaptec.com

For informasjon om betalingsløsningen Charge365:
Helene Mæland,
404 84 145,
hmm@zaptec.com

Relaterte artikler

Få tilbud 

på ladeløsning i dag