Zaptec portal

Hjärnan bakom de smarta funktionerna i ZAPTEC Portal. Här kan du enkelt få full överblick och styra strömmen optimalt.

ZAPTEC Portal

Molntjänsten ZAPTEC Portal är hjärnan bakom våra smarta laddlösningar. Med ZAPTEC Portal kan du hela tiden övervaka, balansera och fördela strömmen på bästa möjliga sätt mellan de olika laddstationerna.

I ZAPTEC Portal har installatörer och installationsägare full överblick över status för laddstationerna. Här kan du lägga till, konfigurera, uppdatera och övervaka laddstationerna, läsa laddhistorik, registrera användare och mycket annat.

Detta säger våra kunder:

Vi är väldigt nöjda med den här investeringen i ZAPTECs laddlösning. Det visar att vi ligger i framkant och är en attraktiv bostadsrättsförening. Framförallt är det enkelt att administrera, medför inga driftskostnader och är väldigt driftssäkert.
Roland

Ordförande i Bostadsrättsförening Lovisedal

ZAPTEC är en otroligt bra och flexibel laddbox-lösning. Lämpar sig utmärkt till större sammanhang som företag och bostadsrättsföreningar.
Henrik Norström

BRF Slånsätra

ZAPTEC är ett fantastiskt laddsystem som är enkelt att anpassa och passar alla parkeringsanläggningar. Allt bara fungerar!
Christian Larsen

Styrelseordförande i norska samfällighetsföreningen (ägarlägenheter) Indre Vågen.

Se laddhistorik från varje laddstation eller användare

I ZAPTEC Portal får du full överblick över utförd laddning i hela installationen eller för en enskild laddstation eller användare. Om du vill se på laddinformationen för varje användare på en delad station, måste alla användare vara registrerade i ZAPTEC Portal. Dessutom måste det finnas en registrerad RFID-bricka på användarprofilen innan användaren kan starta en laddning.

I egenskap av installationsägare, kan du både låsa laddstationerna så att några få användare har åtkomst till stationerna eller välja att ha dem öppna för alla. Du kan även bjuda in användare till anläggningen.

Genom att upprätta användargrupper kan du ha några laddstationer öppna för gästladdning samtidigt som du låser andra laddstationer för privat bruk.

Full överblick över energiförbrukningen i ZAPTEC Portal

Varje gång som bilen laddas, registreras detta i molntjänsten ZAPTEC Portal. På så vis är det enkelt att ha överblick över hur mycket ström du förbrukar och vad det kostar att ladda elbilen.

Om du delar en laddstation med andra, kan var och en ändå enkelt få överblick över sin egen förbrukning och sin egen laddhistorik. Det är möjligt om du använder en RFID-bricka eller laddar ned ZAPTEC-appen. Alla måste då ha sin egen RFID-bricka. I ZAPTEC Portal har du även möjlighet att ge andra användare åtkomst. Då måste du registrera en användarprofil för varje användare, ansluta RFID-brickan till din användarprofil och få tillgång till den aktuella installationsägaren i ZAPTEC Portal.

Det är alltid möjligt att få ut rapporter från den enskilda laddstationen. Om inte laddstationen är delad, finns det heller inte behov för autentisering.

Installation i ZAPTEC Portal för elektriker

Det går snabbt och enkelt att installera en laddstation med hjälp av ZAPTEC Portal. All konfiguration görs genom ZAPTEC Portal och realtidsövervakning finns tillgängligt direkt. Du har full överblick över laddstationerna i portalen. Här hittar du historik, nätverksstatus och eventuella fel.

I ZAPTEC Portal kan du även se realtidsstatus för laddning, användning av faser för strömkrets och information om anslutna elbilar.

ZAPTEC kan användas med andra lösningar

Det går fint att använda ZapCharger-systemet tillsammans med andra lösningar, exempelvis vid extern auktorisering eller övervakning. ZAPTEC Portal knyter ihop ZapCharger Pro-laddsystemet med OCPP 1.6 for autentisering och övervakning.

ZAPTEC erbjuder ett öppet API som kan användas till att få åtkomst till omfattande information och laddhistorik för laddsystemet du äger.

Vi inom ZAPTEC har ett stort engagemang när det gäller att utveckla och förbättra våra lösningar. Vi vill göra elbilsladdning enklare för våra kunder och visa vägen inom området elektrisk transport.

FÅ ERBJUDANDE PÅ LADDLÖSNING

KONTAKTA OSSHITTA ÅTERFÖRSÄLJARE