Zaptec ger trygg och smart elbilsladdning

05. 06. 2019

Det finns idag väldigt många aktörer på marknaden för elbilsladdare och det dyker hela tiden upp nya modeller. En snabb Google-sökning ger 14 olika leverantörer av elbilsladdare och de flesta av dessa leverantörer har flera modeller att välja mellan. För att kunna välja rätt bland elbilsladdare är det essentiellt att först försäkra sig om att elbilsladdaren har CE-märkning, dvs. att producenten garanterar att produkten uppfyller myndigheternas gällande krav.

Zaptec Pro har genomgått testning och certifiering hos erkända TÜV SÜD i Tyskland. Detta gör att du som installatör kan vara trygg med att laddaren följer alla gällande standarder som ligger till grund för en CE-märkning.

Utöver de krav som ställs på produkten, ställs det även ett flertal krav på själva installationen. Ett viktigt säkerhetskrav är att varje anslutningspunkt för AC-laddning skall vara individuellt skyddad av ett strömstyrt jordfelsskydd med märkutlösningsström som är mindre än eller lika med 30 mA. Det finns tre valmöjligheter:

Typ B

Typ A och utrustning som detekterar DC-ström högre (överströmsskydd) än vad jordfelsskyddet kan garantera funktion för

Typ F och utrustning som detekterar DC-ström högre (överströmsskydd) än vad jordfelsskyddet kan garantera funktion för

Ett jordfelsskydd används för att undvika att människor utsätts för elektrisk chock vid fel i en elektrisk installation. Jordfel kan uppstå till följd av ett isolationsfel i den elektriska installationen eller ansluten utrustning. En elbils karosseri är anslutet till jord genom laddning och om ett jordfel uppstår, så kommer jordfelsskyddet automatiskt att frånkoppla spänningen till bilen. Utan ett jordfelsskydd skulle elbilens karosseri blivit spänningsledande och om man då skulle ha rört vid bilen så kunde det ha gett skadlig elektrisk chock.

Jordfelsskyddet kan vara placerat i eller utanför varje laddstation. Tänk på att om jordfelsskyddet inte är placerat i laddstationen, så måste det monteras ett externt jordfelsskydd för varje laddstation, något som snabbt blir opraktiskt och dyrt i en installation med många laddare.

I Zaptec Pro och Zaptec Home finns det ett inbyggt skydd som gör att man inte behöver jordfelsskydd i säkringsskåpet, endast en automatsäkring och dubbelisolerad kabel mellan säkringsskåp och laddningsenhet. Detta gör installationen mer kostnadseffektiv, både i form av arbetstimmar och utrustning.

Jordfelsskyddet i Zaptec Pro och Zaptec Home är ett jordfelsskydd typ B, vilket är den bästa lösningen för att undvika laddningstopp vid helt ofarlig DC-ström.

Ett jordfelsskydd typ B är smartare och har mer immunitet än om man har en laddstation med jordfelsskydd typ A och detektion av DC-ström. En laddstation med jordfelsskydd typ A kommer att stoppa laddningen om en DC-ström på 6 mA uppdagas, även om en så låg strömstyrka är helt ofarlig. Orsaken är att ett jordfelsskydd typ A inte garanterat fungerar vid DC-ström över 6 mA. Samtidigt kommer ett jordfelsskydd typ B att acceptera sådan ofarlig DC-ström och därmed tillåta laddning i långt fler situationer samtidigt som säkerheten självklart upprätthålls.

Jordfelsskyddet skall testas regelbundet i enlighet med tillverkarens bruksanvisning. Frekvensen varierar, men flera rekommenderar att man testar jordfelsskydd minst två gånger per år. Detta är viktigt att man gör i säkringsskåpet hemma. Om du har en laddare från Zaptec, slipper du göra detta för laddstationen eftersom laddaren automatiskt testar jordfelsskyddet innan varje enskilt laddningstillfälle! Detta gör att du kan vara trygg med att säkerheten alltid prioriteras och du kan använda din tid till andra göromål.

Skrivet av Espen Håland och Svein Tore Karlsen

Relaterade artiklar

Relaterte artikler

Mer än fördubblad omsättning för Zaptec Sverige 2022

Mer än fördubblad omsättning för Zaptec Sverige 2022

Det norska laddboxföretaget Zaptec har en fortsatt stark tillväxt i Sverige. De nya siffrorna från årsredovisningen för 2022 visar att omsättningen ökar från 73,7 miljoner kronor (2021) till 162,8 miljoner kronor, vilken är en ökning med cirka 120 procent. Efterfrågan på Zaptecs produkter ökar – både hos installatörer och elbilsägare.

Nytt partnerskap mellan Zaptec och Skårebo

Nytt partnerskap mellan Zaptec och Skårebo

Zaptec har inlett ett partnerskap med Skårebo – specialister på elbilsladdare som nu kommer att sälja både Zaptec Go och Zaptec Pro. Bakom samarbetet ligger en gemensam syn på värdet av bra support, utbildning och hög kompetens. Med ökad efterfrågan på Zaptecs...

Hitta

återförsäljare

Få tilbud 

på ladeløsning i dag