Zaptec får patent på laddningsteknik: “Gör oss omöjliga att kopiera”

23. 05. 2023

Zaptecs patentansökan för fasbalansering har beviljats och tekniken för laddning är skyddad. Patentet gör den norska tekniken för smart elanvändning unik.

– Vi har väntat på detta. Beviljandet innebär att Zaptec står ännu starkare med en smart laddningsteknik som är omöjlig att kopiera, säger Axel Philipsson, vd på laddboxföretaget Zaptec.

Tekniken, som nu är patenterad, möjliggör en mer kostnadseffektiv drift av stora anläggningar som laddar flera elbilar samtidigt med bättre utnyttjande av elen och snabbare laddningshastighet.

Dynamisk fasbalansering innebär att alla tre faser som leder elen utnyttjas. Om en fas är upptagen eller överbelastad växlar laddningssystemet över till en annan fas och utnyttjar strömmen bättre där. Man kan jämföra det med en motorväg som har tre filer. Om det blir köbildning på ena filen så kan man skifta bilarna till de andra filerna.

Giltigt i hela Europa

Patentet har utfärdats av Europeiska patentverket och är giltigt i alla europeiska länder. Patentet har också godkänts i Kina och Japan.

– Detta är en viktig konkurrensfördel för oss i Europa och visar på kvalitet med en teknik och ett patent som gör Zaptec ledande inom smart laddning för laddstationer. Det bästa i sammanhanget är att vi utan hinder kan bidra till att påskynda utbyggnaden av infrastruktur för elfordon, även i områden där det inte finns så mycket elkapacitet att tillgå, säger Axel Philipsson.

Enligt vd:n möjliggör tekniken effektivare laddningssystem och utnyttjar det nuvarande elnätet på ett effektivare sätt. Detta innebär att elbilsflottan kan fortsätta växa utan att elnätet äventyras.

Behöver inte uppgradera sin säkring

Med den patenterade tekniken utnyttjas all tillgänglig el i byggnaden. Det innebär att elen används mer effektivt. Allt detta innebär att man kan undvika att uppgradera sin säkring eller öka elkapaciteten i byggnaden.

– Det garanterar med andra ord att du kan utöka din laddningspark med hur många laddningsstationer som helst utan att det blir ett framtida kapacitetsproblem för byggnaden. Det är också ett stort plus för byggnadens innehavare och boende, eftersom de inte behöver betala stora summor pengar för att utöka sin elkapacitet. I Sverige finns redan ett stort antal laddstationer installerade med denna teknik och vi kommer påskynda utbyggnaden, vilket kommer att minska de globala koldioxidutsläppen, säger Axel Philipsson.

Relaterade artiklar

Relaterte artikler

Mer än fördubblad omsättning för Zaptec Sverige 2022

Mer än fördubblad omsättning för Zaptec Sverige 2022

Det norska laddboxföretaget Zaptec har en fortsatt stark tillväxt i Sverige. De nya siffrorna från årsredovisningen för 2022 visar att omsättningen ökar från 73,7 miljoner kronor (2021) till 162,8 miljoner kronor, vilken är en ökning med cirka 120 procent. Efterfrågan på Zaptecs produkter ökar – både hos installatörer och elbilsägare.

Bostadsrättsföreningar på Smögen  laddar för framtiden

Bostadsrättsföreningar på Smögen laddar för framtiden

Smarta laddboxar – en USP för moderna brf:er 2018 stod två nya bostadsrättsföreningar klara på Smögen, Smögenboden 2 och 3, med totalt 56 lägenheter. Under husen finns ett gemensamt parkeringsgarage med 78 parkeringsplatser. Stefan Göthberg är både ordförande i den...

Hitta

återförsäljare

Få tilbud 

på ladeløsning i dag