Zaptec APm

När fastigheten förbrukar mindre, kan elbilen förbruka mer!

Få mer ström till elbilsladdning genom att mäta effektuttaget och styra strömmen

ZAPTEC APM mäter effektuttagetg för hela fastigheten och tilldelar automatiskt mer ström till elbilsladdning när fastigheten förbrukar mindre ström; dvs. har ett lägre effekt. Effektmätaren är certifierad och installeras på huvudpanelen. Den sänder kontinuerligt data från fastigheten till ZAPTEC Portal och justerar strömmen till laddstationerna.

Smart laddning i praktiken: Ta tillvara all tillgänglig kapacitet med ZAPTEC APM.

Uppgradera till ZAPTEC APM när du är i behov av mer laddström

Effektmätaren är enkel att montera. Den kan antingen installeras i samband med att du sätter upp infrastrukturen eller monteras senare. För att du skall kunna öka laddningskapaciteten, måste infrastrukturen vara dimensionerad för detta.

När effektmätaren är installerad, aktiverar du ZAPTEC APM i molnlösningen genom att skriva till support@zaptec.com.

ZAPTEC-APM-SE

BESTÄLL ZAPTEC APM

DIREKT FRÅN DIN ELEKTRIKER
HITTA ZAPTEC-ÅTERFÖRSÄLJARE