Få mer ström till elbilsladdning genom att mäta effektuttaget och styra strömmen

Zaptec APM mäter effektuttaget för hela fastigheten och tilldelar automatiskt mer ström till elbilsladdning när fastigheten förbrukar mindre ström; dvs. har ett lägre effekt. Effektmätaren är certifierad och installeras på huvudtavlan. Den sänder kontinuerligt data från fastigheten till Zaptec Portal och justerar strömmen till laddstationerna.

Smart laddning i praktiken: Ta tillvara all tillgänglig kapacitet med Zaptec APM.

offset-368756
ZAPTEC-APM-SE

Uppgradera till Zaptec APM när du är i behov av mer laddström

Effektmätaren är enkel att montera. Den kan antingen installeras i samband med att installatören sätter upp infrastrukturen eller monteras senare. För att du skall kunna öka laddningskapaciteten, måste infrastrukturen vara dimensionerad för detta.

Få offert

på laddlösning