Säker och avancerad

Att ladda med Zaptec innebär att du använder ett av marknadens mest avancerade, bästa och säkraste laddsystem. Vi är så säkra på att du kommer att bli nöjd med ditt laddsystem att vi ger dig en trygghetsgaranti.

DRIFTSÄKER OCH FRAMÅTBLICKANDE

Laddstationerna är anpassade till hårda norska förhållanden och ger ett stort skydd mot vatten och damm. Dessutom är de utrustade med stöldskydd och möjlighet att låsa laddkabeln. Du kan därför vara säker på att du kan ladda utomhus oavsett väderförhållandena.

Laddsystemet är anslutet till vår avancerade molntjänst Zaptec Portal via WiFi/4G/cable, som normalt har en drifttid på 99,9%. Laddstationerna får regelbundna programuppdateringar utan kostnad. Det garanterar dig en pålitlig och framåtblickande laddningslösning.

CERTIFIERADE INSTALLATÖRER

Våra återförsäljare är certifierade elektriska installatörer som kan elbilsladdning. Zaptec ser till att återförsäljarna alltid har tillgång till aktuell information och erbjuder omfattande kurser i elbilsladdning. Du kan därför känna dig trygg med att allt från installation till drift och stöd av ditt laddsystem tas om hand på bästa möjliga sätt.

5 ÅRS GARANTI

Våra laddstationer är utrustade med kvalitetskomponenter och avancerade säkerhetsanordningar som tål mycket kraft. Vi har dessutom kylning i laddstationerna för att förhindra överhettning. Du kan därför förvänta dig att Zaptec:s produkter håller längre. Faktum är att vi är så säkra på att du kommer att vara så nöjd med laddsystemet att laddstationerna levereras med en fullständig garanti på 5 år.

Kompromisslös säkerhet

På Zaptec är säkerheten alltid vår högsta prioritet. Alla lösningar och komponenter blir noggrant utvalda när vi utvecklar laddsystemet. Inget äventyrar säkerheten.