Säkerhet utan kompromisser

Zaptec:s laddsystem är skapat för att vara det säkraste på marknaden.

På Zaptec är säkerheten alltid vår högsta prioritet. Alla lösningar och komponenter blir noggrant utvalda när vi utvecklar laddsystemet. Ingenting får äventyra säkerheten.

”Zaptec äventyrar aldrig säkerheten. Det viktigaste för oss är att inga användare, bilar eller andra ägodelar ska skadas med vårt laddsystem.”

Kurt Østrem, vd. Zaptec

Storlek och design

På Zaptec tar vi inga genvägar när det gäller säkerheten. Därför väljer vi alltid att designa våra produkter enligt norska och europeiska säkerhetsstandarder. Våra laddstationer är utrustade med bland annat automatiska säkringar, jordfelsskydd och andra säkerhetsanordningar som är placerade inne i stationen.

Pris och kvalitet

Vi tillåter oss inte att välja billigare komponenter av lägre kvalitet. Istället är våra laddstationer utrustade med kvalitetskomponenter och avancerade säkerhetsanordningar som tål mycket kraft. Om du väljer en ZAPTEC-laddstation får du en laddare med fokus på säkerhet, kvalitet och design.

Risk vid laddning av elbilar

BRAND

Om installationen eller utrustningen som används för laddningen inte tål belastningen kan det börja brinna.

ELSTÖTAR

En skadad laddkabel eller ett fel på bilen kan leda till kortslutning eller jordfel.

Vad är det som gör att Zaptec är ett av de säkraste laddsystemen?

AUTOMATISKA SÄKRINGAR

I händelse av ett överbelastningsfel ser integrerade säkringar i Zaptec Pro till att felet löses lokalt istället för att hela laddsystemet stannar upp.

3 x 40A-säkringar skyddar laddkabel, laddstation och bil från överström och kortslutning. Fel hanteras på lokal nivå med rätt effektklassning.

SÄKERHETSRELÄER

Våra laddstationer är utrustade med kraftfulla reläkontakter som säkerställer brott vid jordfel, och som isolerar så att blixtnedslag eller andra fenomen inte orsakar farliga spänningar på Typ-2-kontakten.

INTEGRERAT JORDFELSSKYDD

Laddstationens integrerade jordfelsbrytare typ B säkerställer att laddningen avbryts och farliga situationer undviks i händelse av kvarvarande fel på fordon eller laddkabel.

Laddstationen utför kalibrering och självtestning före varje laddsession. Jordfelsbrytaren återställs automatiskt genom att laddkontakten kopplas från.

WOERTZ FLATKABEL

Woertz flatkabel är Zaptec:s rekommenderade infrastrukturlösning. Den ursprungliga flatkabelinstallationen från Woertz är certifierad med bästa möjliga brandklassificering. I händelse av brand i en installation kommer flatkabeln inte att generera giftig gas eller brännande droppar som kan vara livsfarliga.

3 säkerhetsfrågor du bör ställa dig själv

1. Hur är varje laddpunkt säkrad?

IEC 61851-1 kräver att varje laddpunkt säkras med rätt skyddsnivå, där den föredragna metoden är integrerade säkringar eller direktanslutning.

2. Vilken dokumentation finns det på att laddstationen klarar 63A?

Leverantören av laddsystemet bör kunna lägga fram en säkerhetsrapport om slutförda tester i enlighet med IEC 61851-1.

3. Kan ce-dokumentation visas upp?

CE-märkning är tillverkares sätt att informera tillsynsmyndigheterna om att de grundläggande säkerhetskraven har uppfyllts.

Trygghetsgaranti

Att ladda med Zaptec innebär att du använder ett av marknadens mest avancerade, bästa och säkraste laddsystem. Vi är så säkra på att du kommer att bli nöjd med ditt laddsystem att vi ger dig en trygghetsgaranti.

EXTERNA LÄNKAR:

Få offert

på laddlösning