Räcker elen till alla elbilar?

Idag står trafiken för en tredjedel av Sveriges utsläpp men nu står vi inför ett skifte som påeldas av ett bredare utbud av laddbilar med fler prisklasser, kortare leveranstider och en vilja att göra hållbara val. Den snabba omställningen från fossila bränslen till el och ett ökande antal eldrivna bilar ökar givetvis elbehovet. Vad skulle hända om alla personbilar i Sverige var eldrivna, skulle elen verkligen räcka till?

 

Nettoexport av 26 TWh el 2019

Elbilar är så pass energieffektiva att energibehovet är förhållandevis litet. Den genomsnittliga körsträckan i Sverige är 3-4 mil per dag och det innebär ett laddbehov om 6-8 kWh per elbil och dag.

I Sverige produceras normalt 140 – 160 TWh el per år och 2019 nettoexporterade vi nästan 26 TWh el. Med andra ord har vi ett stort överskott av el i Sverige som exporteras till omkringliggande länder. Om vi skulle byta ut alla personbilar i Sverige (ca 5 miljoner st) till elbilar skulle det krävas ca 12 TWh per år för att ladda dessa. Vi har alltså el så det räcker och blir över för elbilsladdning. Det är snarare en fråga om kapaciteten i elnäten.

Kapacitetsbrist i näten

Urbaniseringen går snabbare än beräknat i Sverige. Fler människor flyttar in till storstäderna vilket innebär att det lokalt behöver transporteras mer el i näten. Det medför i sin tur att det börjar bli trångt i elnäten på vissa ställen vid några specifika timmar på dygnet då mest el förbrukas, d.v.s. då effektbehovet är stort. Med en ökande andel laddbara bilar krävs smarta laddsystem som inte belastar elnäten för mycket.

Intelligenta laddsystem en förutsättning för att möta det ökade laddbehovet

I Sverige finns en uppfattning att det krävs stora investeringar i elnäten för att möta ett ökat effektbehov för elbilsladdning. Norges Vassdrags- og Energidirektorat publicerade dock nyligen en rapport som visar att Norge kan klara en total elektrifiering av personbilsparken utan att investera en krona i extra nätkapacitet. Förklaringen är intelligenta laddsystem och samhällsvinsten beräknas till 11 miljarder kronor.

Intelligenta laddboxar, som ZAPTECs, anpassar automatiskt laddeffekten mellan 1,4 – 22 kW vilket innebär att fler bilar kan ladda på befintlig elkapacitet i fastigheten och i elnätet. Systemet kan konfigureras så att laddsystemet ger som mest effekt på nattetid, då elnätet är mindre belastat och därmed kapas höga effekttoppar.

Detta är dessutom mycket intressant för flerbostadshus och större fastighetsägare eftersom de ofta har ett så kallat effektabonemang hos sitt nätbolag. Genom att undvika höga effekttoppar kan de minska sina nätkostnader avsevärt. Dessutom slipper de dyra uppgraderingar av elsystemet framöver. 

Med andra ord är tillgången på el inga problem, men intelligenta laddsystem är en förutsättning för att det inte ska bli för trångt i elnäten.

Av Anna-Karin Andersen, VD i Zaptec Sweden

 

Är du intresserad av att veta mer om Zaptec:s unika och patentsökta laddsystem? Kontakta oss för att få en offert!

Förslag på fortsatt läsning: 

Är elbilar brandfarliga?

Är elbilar miljövänliga?

 

 

 

 

Relaterte artikler

Ska du åka på semester i din elbil?

Ska du åka på semester i din elbil?

Ska du ut på vägarna i din elbil i sommar?  Är du en sådan som njuter av resan eller en sådan som helst vill komma fram till målet? Tycker du om att planera resan in i minsta detalj eller föredrar du att svänga av på de vägar som ser intressanta ut när du ser dem? Ser...

Hur väljer jag rätt laddkabel till elbilen?

En laddkabel till bilen är ofta fullmatad med komponenter som bara en elektriker förstår fullt ut. Vad är typ 2, och vad menar vi med fas? Här är svaren.I vår egen webbutik meddelar vi att du kan köpa laddkabel till bilen. De vanligaste är: Laddkabel 7,5 meter – Typ 2...

Få tilbud 

på ladeløsning i dag