Integritetspolicy

Uppdaterad 8 februari 2021

1. Introduktion
Zaptec AS (hädanefter kallat ”Zaptec”) sysslar med att skydda sina kunders integritet. Dessa riktlinjer beskriver hur vi behandlar personuppgifter. Denna sekretesspolicy beskriver hur vi samlar in och använder personuppgifter när Zaptec är personuppgiftsansvarig, eller när detta uttalande gäller. ”Personuppgifter” betyder information om dig eller annan person som kan identifieras.

2. Personuppgiftsansvarig
 
Zaptecs VD är ansvarig för behandlingen av uppgifterna och bestämmer vad syftet med behandlingen av personuppgifterna är. Den personuppgiftsansvarige kan dock delegera uppgifter till underordnade och lägga det dagliga ansvaret för behandling av personuppgifter där det är nödvändigt för att följa GDPR (General Data Protection Regulation), personuppgiftslagen och bestämmelserna i denna förklaring.

Om du har frågor om deklarationen eller vår behandling av personuppgifter i övrigt kan du kontakta oss:

 E-postadress: gdpr@zaptec.com

Mail: Zaptec Charger AS, Pb. 8034, 4068 Stavanger, Norge

 Zaptec rekommenderar inte att skicka känslig eller konfidentiell information pr e-post.

 3. Insamling och användning av personuppgifter
 
Zaptecs behandling av personuppgifter baseras på antingen avtalsuppfyllelse eller berättigat intresse. De personuppgifter vi samlar in används endast för de syften som beskrivs i denna integritetspolicy. Zaptec ska säkerställa att personuppgifter som behandlas inte senare används för ändamål som inte överensstämmer med det ursprungliga syftet med insamlingen, om inte kunden samtycker till detta.

 De personuppgifter vi samlar in och använder ska vara tillräckliga och relevanta för ändamålet med behandlingen och ska vara korrekta och aktuella.

 Zaptecs behandlingsrutiner för personuppgifter är säkra. Uppgifterna lagras på ett ansvarsfullt sätt så att de inte används olagligt och att personuppgiftslagens krav på integritet, sekretess och tillgänglighet uppfylls.

 Endast utvalda Zaptec-anställda har tillgång till personuppgifterna. Åtkomsten styrs genom åtkomstkontroll med lösenord. Zaptec har bra rutiner för passerkontroll.

 Vi samlar in personuppgifter och för de ändamål som anges nedan.

 3.1 Registrering och användning av ZapCloud
 
När du skapar ett ZapCloud-användarkonto och använder ZapCloud samlar vi in och lagrar informationen du ger oss. Denna information inkluderar:

 • namn
 • e-postadress
 •  mobiltelefonnummer (valfritt)
 • platsinformation och språk
 • laddningshistorik

Personuppgifter behandlas i samband med ZapClouds funktioner. Detta krävs för att användare ska kunna bekräfta sin identitet både när de skapar en användarprofil och när de loggar in för att använda profilen. Zaptec använder även personuppgifter för att vid behov kunna kontakta dig i samband med kundsupport.

 Zaptec behandlar din laddningshistorik. Denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt det avtal som ingåtts med kunden. Detta säkerställer att du kan ladda vid laddare och installationer som kräver internt godkännande, hantera installationer och laddstationer, se laddhistoriken för en installation, se din egen laddhistorik och logga in i appen. Appen använder samma inloggning och databas som ZapCloud.

 3.2 Köp
 
När du köper en produkt eller tjänst från Zaptec registrerar vi följande information:

 • namn
 • Fakturaadress
 • Betalningsinformation
 • mobiltelefonnummer (valfritt)
 • e-postadress
 • köphistorik
 • produkttyp och serienummer

När du köper en produkt eller tjänst från Zaptec behandlas dina personuppgifter så att vi kan behandla beställningen, slutföra och genomföra transaktionen samt skicka fakturor. Vi lagrar köphistoriken för att bekräfta dina garantirättigheter.

 3.3 Supportförfrågningar
 
När du kontaktar vårt supportteam kan vi lagra personuppgifter som t.ex

 • Köparens namn
 • telefonnummer
 • adress
 • e-postadress
 • plats
 • Diagnostiska data och mätaravläsning

Zaptec kan komma att använda personuppgifterna för att anpassa sin kundsupport och förbättra sin kundservice med kompletta användningsdata, felmeddelanden etc.

 3.4 Zaptec.com
 
När du besöker www.zaptec.com samlar vi in information om

 • vilka sidor du besöker
 • hur man använder sidorna

Vi använder cookies för att samla in denna information. Cookies är en standardteknik som de flesta webbplatser använder idag. En cookie är en liten textfil som läggs till i din webbläsares interna minne. Det gör det möjligt för oss att se vad användare tittar på, hur de navigerar på webbplatserna och hur innehållet på webbplatserna fungerar. Dessutom samlar vi in information om navigering, besökstid och webbläsarversion med mera för att i största möjliga mån anpassa innehållet på webbplatserna till dig som användare. Du kan läsa mer om cookies och vilka cookies vi använder på Zaptec.com/cookies/ .

 Vi samlar in och bearbetar information om vad du ser för att förbättra webbplatsernas prestanda och synlighet.

 3.5 Kundkontakt
 
När du kontaktar Zaptec via e-post eller chatt kan vi samla in följande personuppgifter:

 • namn
 • e-postadress

Zaptec kan använda e-postadressen till en befintlig kund för att informera om Zaptecs tjänster och produkter. Endast om du uttryckligen har samtyckt till det kommer vi att använda personuppgifter vi har om dig för att skicka dig erbjudanden och information om våra produkter. I detta sammanhang använder vi t.ex. informationen vi har om dina tidigare köp för att ge dig erbjudanden som vi tror att du kommer att vara intresserad av. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta gdpr@zaptec.com.

Endast om du uttryckligen samtycker till att delta i en undersökning, tävling, kampanj etc. på webbplatsen kommer vi att lagra personuppgifter, såsom namn, adress och/eller telefonnummer, kön, födelsedatum, intressen mm. beroende på vad som efterfrågas i den enskilda kampanjen eller användarundersökningen.

 4. Delning av personuppgifter
 
I vissa fall kan dina personuppgifter komma att delas med andra företag eller organisationer, så länge det finns ett sakligt behov.

4.1 Övriga bolag i koncernen
 
Personuppgifterna kan komma att delas med andra företag i Zaptec-gruppen om detta är nödvändigt för att uppfylla Zaptecs avtalsförpliktelser med dig. Informationen Zaptec aktier kommer inte att användas i det mottagande företaget för andra ändamål än de som anges i denna deklaration.

4.2 Tredje part och externa leverantörer
 
Vi använder följande typer av externa leverantörer:

 • Tjänsteleverantörer
 • Tjänsteföretag
 • Bärare
 • Elinstallatörer

Kontaktuppgifter och annan relevant information vi har registrerat om dig kommer att överlämnas till leverantören om du beställer externa tjänster.

 Om du har samtyckt till elektronisk marknadsföring använder vi dessutom följande typer av externa tjänsteleverantörer:

 • Annonsnätverk, som Google och Facebook
 • Byråer, såsom marknadsföringsbyråer, statistikbyråer och forskningsbyråer]

Dina kontaktuppgifter och annan relevant information som vi har registrerat om dig kan komma att överlämnas till dessa tjänsteleverantörer. Vi använder dessa typer av tjänsteleverantörer för att förse dig med relevant reklam, erbjudanden, innehåll och rekommendationer och för att genomföra analyser för att förbättra och vidareutveckla våra tjänster. Dessutom mäter vi hur framgångsrika vi är i detta, till exempel genom att genomföra undersökningar.

4.3 Installationsägare

Laddhistorik på laddstationer som drivs av Zaptec kan ses av användare med ägarrollen för laddstationerna. Dessa ägare kan se och exportera (ladda ner) användningsdata för sina laddstationer. Användningsdata kan inkludera personuppgifter såsom e-postadress, namn, användar-ID och använda betalkort. Ägare kan använda användningsdata för bland annat fakturering, övervakning och statistikändamål. Zaptec kräver att ägare behandlar exporterad data med omsorg och raderar den när de inte längre behöver den. Zaptec ansvarar inte för ägarnas användning av denna data. Kontakta installationsägaren om du vill ha information om hur de använder och bearbetar exporterad användningsdata.

 4.4 Offentlig myndighet m.m.
 Personuppgifter kan i särskilda fall lämnas ut till berörd myndighet eller andra organ där det krävs enligt lag.

 5. Lagring och radering av personuppgifter
 
Zaptec använder Microsoft Azures europeiska datacenter för alla våra tjänster och för lagring. All kommunikation till och från Azure är krypterad.

 Personuppgifter lagras i Azure SQL tills kontot raderas. Din debiteringshistorik är permanent länkad till ditt användarkonto. Om du ändrar dina personuppgifter eller ber om att få din profil raderad kan de ändrade uppgifterna finnas tillgängliga i säkerhetskopior av databaserna under den tid vi behåller dem, upp till fem veckor.

 Laddningspunktsobservationer lagras permanent i Azure Table Storage.

 Din e-postadress, IP-adress och annan icke-personlig information lagras i loggfiler på webbservrar. Vi använder dessa loggar för att spåra fel, potentiella säkerhetshot och missbruk. Loggar kan lagras i upp till fem veckor innan de raderas permanent.

 Dina personuppgifter relaterade till köp kommer som huvudregel att raderas när det inte längre finns behov av att lagra informationen för att svara på dina frågor, om reklamationstiden för produkten har löpt ut eller om vi inte behöver informationen under en längre tid. tidsperiod för att uppfylla andra legitima syften såsom avtalsförpliktelser eller lagstadgade skyldigheter, till exempel i enlighet med bokföringslagstiftningen.

 Personuppgifter som vi behandlar på grundval av ditt samtycke raderas om du återkallar ditt samtycke.

 Istället för att radera personuppgifterna kan det i vissa fall bli aktuellt att anonymisera personuppgifterna. Anonymisering innebär att alla identifierande eller potentiellt identifierande egenskaper tas bort från datamängder som tas om hand.

 6. Dina rättigheter
 
Du har rätt att veta vilka personuppgifter Zaptec har om dig och att få tillgång till dem. Du har rätt att få ofullständiga, felaktiga, onödiga eller inaktuella personuppgifter uppdaterade. Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas och att få en kopia av våra uppgifter i ett maskinläsbart format. Du har rätt att invända mot eller begränsa databehandlingen under vissa omständigheter, till exempel när du anser att uppgifterna innehåller fel eller att behandlingen är olaglig.

 Kontakta oss om du har några frågor eller vill utöva dina rättigheter som registrerad användare.

 7. Klagomål
 
Du har rätt att klaga till den norska datatilsynet om du anser att vi har brutit mot integritetslagstiftningen, men vi uppmanar dig att kontakta oss innan du lämnar in ett sådant klagomål.
 Du hittar information om hur du kontaktar det norska datatilsynet på norska datatilsynets hemsida: www.datatilsynet.no.

 8. Ändringar av denna integritetspolicy
 Med jämna mellanrum måste vi uppdatera denna integritetspolicy för att ge dig korrekt information om hur vi behandlar personuppgifter. Om det blir betydande förändringar kommer vi att informera dig separat om detta. Du accepterar den nya integritetspolicyn genom att fortsätta använda Zaptecs produkter och tjänster.

Uppdaterad information finns på vår hemsida.

Zaptec AS
Professor Olav Hanssens vei 7A
4021 Stavanger
Norge
E-post: gdpr@zaptec.com