Krav på laddmöjlighet för elbilar införs

16. 03. 2020

Den 15 maj 2020 införs ett lagkrav på laddstationer vid flerbostadshus och företagsparkeringar. Kravet bygger på Energiprestanda direktivet från Europarlamentet och syftar till att underlätta laddning av elbil och öka incitamenten för att köpa fossilfria bilar.

Kravet på laddstationer skiljer sig något åt beroende på om det avser en parkering vid ett flerbostadshus eller företag. Så här säger lagkravet:

  • När en ny bostad byggs, eller vid en större renovering i en fastighet med fler än 10 st parkeringsplatser ska laddningsinfrastruktur dras fram till alla parkeringsplatser. Det betyder att det som minst måste finnas kanaler, så kallat tomrör, till alla parkeringsplatser.
  • När det byggs nya parkeringar eller vid större renoveringar av parkeringsplatser som inte hör till bostäder, t.ex. kontorslokaler krävs laddinfrastruktur till minst var femte parkeringsplats och dessutom måste det installeras minst 1 laddstation.

De nya kraven på laddning berör inte villaägare utan är endast aktuell för flerbostadshus och företag. Reglerna börjar gälla från maj i år och i ett senare skede, den 1 januari 2025, kommer det ställas retroaktiva krav på laddningspunkter för befintliga byggnader som inte är avsedda för bostäder.

 

Är du intresserad av att veta mer om Zaptec:s unika och patentsökta laddsystem? Kontakta oss för att få en offert!

 

Rekommenderad fortsatt läsning: 750 miljoner i nya medel för investeringsstöd till laddstationer

Rekommenderad fortsatt läsning: Norsk lösning framtidssäkrar laddstationer för boende i Solna 

 

Relaterade artiklar

Relaterte artikler

Momsavdrag på laddinvesteringar för BRF

Bostadsrättföreningar kan göra ett momsavdrag på både laddare och installation om kostnaderna för laddningen betalas av bostadsrättsinnehavarna/användarna.  Skatteverket publicerade den 23 juni ett ställningstagande där de förklarar reglerna kring detta mer i detalj....

Vad innebär Grönt avdrag?

Den 1 januari 2021 infördes ett nytt avdrag via Skatteverket – Det gröna avdraget. Det gröna avdraget innebär att du som privatperson kan beviljas skattereduktion vid installation av grön teknik i ditt hushåll, som exempelvis installation av laddbox för din elbil....

Kan samfälligheter installera laddboxar?

Kan samfälligheter installera laddboxar?

Andelen laddbara bilar ökar i snabb fart i Sverige och vilket innebär att fler och fler behöver möjlighet att ladda sina bilar i anslutning till sitt hem. Det medför att bland annat samfällighetsföreningar ställs inför önskemål om att kunna ladda elbilar i samband med...

Hitta

återförsäljare

Få tilbud 

på ladeløsning i dag