Kan samfälligheter installera laddboxar?

12 augusti 2020

Kan samfälligheter installera laddboxar?

aug 12, 2020 | Elbilsladdning, Installationer, Samfälligheter, Sverige

Andelen laddbara bilar ökar i snabb fart i Sverige och vilket innebär att fler och fler behöver möjlighet att ladda sina bilar i anslutning till sitt hem. Det medför att bland annat samfällighetsföreningar ställs inför önskemål om att kunna ladda elbilar i samband med samfällighetens parkeringslösning. Men hur fungerar det om en samfällighet vill anpassa sina parkeringsplatser för elbilsladdning? För just samfälligheter är det lite extra att ha koll på.

Anläggningsbeslutet styr 

När en gemensamhetsanläggning för parkeringsplats bildas i en samfällighet är det Lantmäteriet som fattar ett så kallat anläggningsbeslut som bland annat beskriver vilka fastigheter som får använda parkeringen, storleken och övriga detaljer som exempelvis möjligheten att koppla in laddstationer. 

Utgångspunkten är att anläggningsbeslutet styr vilka åtgärder samfälligheterna kan vidta med sina anläggningar. Det går dessvärre inte dra några generella slutsatser om huruvida laddstationer inkluderas i tillåtna åtgärder, utan varje samfällighets anläggningsbeslut måste tolkas var och för sig.

Är ni osäkra på vad det befintliga anläggningsbeslutet innefattar så kan ni ansöka om en fastighetsbestämning hos Lantmäteriet. Det innebär att Lantmäteriet gör en rättsligt bindande tolkning om huruvida den önskade förändringen ryms inom samfällighetens befintliga anläggningsbeslut.

Samfälligheten kan fatta eget beslut om elbilsladdning

Föreningen har möjlighet att fatta beslut om laddboxar på en föreningsstämma. Dock bör beslutet även kompletteras med att säkerställa att anläggningsbeslutet från Lantmäteriet inkluderar laddboxar. Om inte detta säkerställs kan någon medlem i efterhand kan klandra beslutet och en domstol kan ogiltigförklara beslutet.

Ompröva anläggningsbeslutet vid behov

Om samfällighetens anläggningsbeslut inte omfattar laddstationer kan föreningen ansöka om omprövning hos Lantmäteriet. Chanserna för att få en omprövning ökar om samtliga är överens om att ni ska ändra så att laddstationer ska ingå i anläggningen.

 

Förslag på fortsatt läsning

Såhär ansöker samfälligheter investeringsbidrag

Är elbilar brandfarliga?

 

Av Anna-Karin Andersen, VD i Zaptec Sweden

 

 

 

 

 

Är du intresserad av att veta mer om Zaptecs laddsystem? Kontakta oss!

 

Relaterade artiklar

Relaterte artikler

Få offert

på laddlösning

Få tilbud 

på ladeløsning i dag