Vad innebär Grönt avdrag?

28. 10. 2021

Den 1 januari 2021 infördes ett nytt avdrag via Skatteverket – Det gröna avdraget. Det gröna avdraget innebär att du som privatperson kan beviljas skattereduktion vid installation av grön teknik i ditt hushåll, som exempelvis installation av laddbox för din elbil. Avdraget är på max 50% av kostnaden för material och arbete. 

Grönt avdrag i kombination med ROT-avdrag
Det gröna avdraget täcker bara material och arbete, och du måste köpa laddboxen från den installatör som ska göra arbetet. Behöver du exempelvis göra uppdateringar på din elcentral inför installationen täcks det inte av det gröna avdraget, men det går däremot att komplettera avdraget med godkända rotarbeten. Det gröna avdraget fungerar på samma sätt som ROT-avdraget, det vill säga att installatören gör avdraget direkt på fakturan och rapporterar reduktionen till Skatteverket.

Max 50.000 kr per år
Avdraget för installation av laddbox uppgår som sagt till max 50 procent av kostnad för material och arbete, och du kan som mest få 50.000 i skattereduktion per år för installation av grön teknik.

Installationen ska avse: 
– ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av den som begär skattereduktion
– en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt och som innehas av den som begär skattereduktion
– en byggnad under uppförande som ägs av den som begär skattereduktion och som när den är uppförd ska vara ett småhus eller en ägarlägenhet.

Installationen behöver tillhöra kundens, eller kundens förälders, hushåll för att ge rätt till skattereduktion. Skattereduktion för grön teknik ges för installationer som påbörjats, utförts och betalats tidigast 1 januari 2021.

Passa därför på att beställa en laddbox för att kunna ladda din elbil hemma.
Du hittar alla våra återförsäljare här. 

Läs mer om Grönt avdrag på Skatteverkets hemsida

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaterade artiklar

Relaterte artikler

Momsavdrag på laddinvesteringar för BRF

Bostadsrättföreningar kan göra ett momsavdrag på både laddare och installation om kostnaderna för laddningen betalas av bostadsrättsinnehavarna/användarna.  Skatteverket publicerade den 23 juni ett ställningstagande där de förklarar reglerna kring detta mer i detalj....

Kan samfälligheter installera laddboxar?

Kan samfälligheter installera laddboxar?

Andelen laddbara bilar ökar i snabb fart i Sverige och vilket innebär att fler och fler behöver möjlighet att ladda sina bilar i anslutning till sitt hem. Det medför att bland annat samfällighetsföreningar ställs inför önskemål om att kunna ladda elbilar i samband med...

Bidrag till laddbox. Vad gäller?

Bidrag till laddbox. Vad gäller?

Ska ni köpa och installera laddboxar under 2020? Grattis, då har ni väldigt goda möjligheter att få tillbaka 50% av pengarna! Riksdagens satsning ”Ladda bilen” ska öka incitamenten för bl.a. privatpersoner, BRF:er och företag att investera i laddmöjlighet för...

Hitta

återförsäljare

Få tilbud 

på ladeløsning i dag