ELBILSLADDNING I BOSTADSRÄTTSFÖRENING

Marknadens smartaste och mest flexibla laddsystem för elbilar

Säkerställ elbilsladdning för alla

Det är både enkelt och smart att investera i gemensam infrastruktur för elbilsladdning. Då är allt klart när de boende. som önskar det, köper sin egen laddstation.

Våra laddsystem använder all tillgänglig kapacitet i elnätet och fördelar strömmen på ett smart sätt mellan laddstationerna. Med 22 kilowatt effekt kan du på endast en timme ladda bilen för en körlängd på upp till 110 kilometer.

 

Gör din bostadsrättsförening 100 % klar för elbilsladdning

MAXIMALT STRÖMUTNYTTJANDE

ZAPTEC har utvecklat ett helt unikt sätt att balansera mellan enfas- och trefasladdning. Detta gör att laddsystemet mer effektivt än andra laddlösningar kan utnyttja tillgänglig ström. Fördelaktigt för dig då du därmed får upp till 66 procent bättre utnyttjande av tillgänglig ström.

SÅ ENKELT KAN LADDSYSTEMET UTÖKAS

Det är smart att tänka framåt. Om alla bostadsrättsföreningens parkeringsplatser är färdigställda och klara för elbilsladdning, blir det även enkelt att installera framtida laddstationer. Installatören säkerställer att allt är klart den dagen de boende skaffar sig en elbil.

BETALNING OCH FAKTURERING

Du kan läsa av förbrukningen och se rapporter för varje användare eller laddstation i vår portal, ZAPTEC Portal. Du kan även använda en av våra partners automatiska betalningslösningar.

MADE IN NORWAY

Alla produkter är utvecklade, designade och tillverkade i Norge

Kostnadsfri administration

Vi tycker inte att det skall innebära några kostnader för dig att använda vårt administrationsverktyg, ZAPTEC Portal. Här kan du i egenskap av administratör enkelt se status för alla laddstationer i systemet, läsa av förbrukningen per användare eller uppdatera laddstationen med den senaste programvaran.

Om du inte vill administrera systemet själv, kan du enkelt anlita någon av våra partner. Allt från support till betalning blir omhändertaget, så att du kan använda din tid till andra göromål.

Nyhet!

ZAPTEC APM

Uppgradera till ZAPTEC APM när du är i behov av mer laddström. ZAPTEC APM mäter effektförbrukning för hela fastigheten och tilldelar automatiskt mer ström till elbilsladdning när fastigheten förbrukar mindre ström; dvs. har lägre effektförbrukning.

Detta säger våra kunder:

ZAPTEC är ett fantastiskt laddsystem som är enkelt att anpassa och passar alla parkeringsanläggningar. Allt bara fungerar! Christian Larsen

Styrelseordförande i norska samfällighetsföreningen (ägarlägenheter) Indre Vågen.

Vi har installerat ZapCharger Pro-laddare till 88 bilar. Jag rekommenderar ZapCharger till alla som planerar att anordna elbilsladdning i framtiden! Ottar Helland

Styrelseordförande i Tjensås III.

Samarbetet med ZAPTEC har varit en spännande och viktig resa för oss. Trond Thorbjørnsen

Innovation and R&D, Lyse AS

Laddstationens säkerhet och funktionalitet

Z

SÄKRARE LADDNING

INBYGGD JORDFELSSKYDD TYP B
Z

LJUSSTYRKA

STÄLL SJÄLV IN LJUSSTYRKA
Z

SNABBARE LADDNING

LADDA UPP TILL 22 KW
PÅ 1- OCH 3-FASSYSTEM
Z

LÅS LADDKABELN

LADDKABELN KAN LÅSAS FAST I LADDSTATIONEN
Z

LÄS AV LADDFÖRBRUKNING

SE LADDFÖRBRUKNING I ZAPTEC PORTAL
Z

VÄLJ VEM SOM FÅR LADDA

LÄGG UPP ANVÄNDARÅTKOMST
Z

ANSLUTET INTERNET

DRIFTSSÄKER MED PROGRAMVARUUPPDATERINGAR
Z

TYP 2-KONTAKT

INTERNATIONELL STANDARD
Z

SÄKRARE LADDNING

INBYGGD JORDFELSSKYDD TYP B
Z

LJUSSTYRKA

STÄLL SJÄLV IN LJUSSTYRKA
Z

SNABBARE LADDNING

LADDA UPP TILL 22 KW
PÅ 1- OCH 3-FASSYSTEM

Z

LÅS LADDKABELN

LADDKABELN KAN LÅSAS
FAST I LADDSTATIONEN
Z

LÄS AV LADDFÖRBRUKNING

SE LADDFÖRBRUKNING I ZAPTEC PORTAL
Z

VÄLJ VEM SOM FÅR LADDA

LÄGG UPP ANVÄNDARÅTKOMST
Z

ANSLUTET INTERNET

DRIFTSSÄKER MED
PROGRAMVARUUPPDATERINGAR
Z

TYP 2-KONTAKT

INTERNATIONELL STANDARD

I bostadsrättsföreningen Nordseterskogen är hela garaget färdigställt för elbilsladdning.

Bostadsrättsföreningen Nordseterskogen har valt att färdigställa samtliga av föreningens 108 parkeringsplatser för elbilsladdning, något som de boende uppskattat. Efter att garaget blev färdigställt och klart för elbilsladdning, ökade antalet elbilar från två till femton på bara några månader.

FÅ ERBJUDANDE PÅ LADDLÖSNING

KONTAKTA OSSHITTA ÅTERFÖRSÄLJARE

Pin It on Pinterest