Bidrag till laddbox. Vad gäller?

26. 03. 2020

Ska ni köpa och installera laddboxar under 2020? Grattis, då har ni väldigt goda möjligheter att få tillbaka 50% av pengarna! Riksdagens satsning ”Ladda bilen” ska öka incitamenten för bl.a. privatpersoner, BRF:er och företag att investera i laddmöjlighet för elbilar. 

Bidrag för hälften av kostnaderna

Bidraget, som söks via Naturvårdserket, täcker hela 50 % av kostnaderna för laddbox, material och arbetskostnaden för installation. Privatpersoner som köper en laddbox till sin villa kan få upp till 10 000 kr medan BRF och företag kan få hela 15 000 kr per laddutag.  För BRF och företag finns det i princip ingen begränsning på hur många ladduttag man kan få bidrag för.

Tekniska krav på laddboxen för att få bidraget

För att kunna ansöka om bidraget måste laddboxarna uppfylla vissa tekniska krav. Dessa är:

  • Förberedd för elmätning
  • Förberedd för debitering av elkostnad
  • Utrustad med med Typ 2- uttag

Zaptecs laddsystem uppfyller alla krav för investeringsstödet.

Processen för bidraget är uppdelad i tre steg

  1. Ansökan – Ansökan sker via Naturvårdsverkets e-tjänst.
  2. Slutförande av åtgärd – När ansökan är beviljad har ni tolv månader på er att installera laddboxarna.
  3. Begäran om utbetalning – Efter att installationen är genomförd har ni tre månader på er att skicka in en begäran om utbetalning av bidraget. 

Skicka in er ansökan så snart som möjligt

Riksdagen har inte kommunicerat något slutdatum för laddbidraget. För att vara säker på att hinna ta del av bidragspengarna är en god idé att skicka in en ansökan om laddboxar så snart som möjligt. Ansökan kan göras innan ni har tagit beslut om leverantör och installatör av era laddboxar.

Läs mer om investeringsstödet på Naturvårdverkets hemsida.

 

Är du intresserad av att veta mer om Zaptec:s unika och patentsökta laddsystem? Kontakta oss för att få en offert!

 

 

 

Förslag på fortsatt läsning: 

Krav på laddmöjlighet för elbilar införs

Norsk lösning framtidssäkrar laddstationer för boende i Solna

Av Anna-Karin Andersen, VD i Zaptec Sweden

 

 

 

 

Relaterade artiklar

Relaterte artikler

Krav på laddmöjlighet för elbilar införs

Krav på laddmöjlighet för elbilar införs

Den 15 maj 2020 införs ett lagkrav på laddstationer vid flerbostadshus och företagsparkeringar. Kravet bygger på Energiprestanda direktivet från Europarlamentet och syftar till att underlätta laddning av elbil och öka incitamenten för att köpa fossilfria bilar. Kravet...

Hitta

återförsäljare

Få tilbud 

på ladeløsning i dag