ELBILSLADDNING FÖR FRAMTIDEN

Särskilt utvecklat för smart laddning av elfordon i bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar och större parkeringsplatser.

länder

CERTIFIERADE INSTALLATÖRER

PARKERINGS-ANLÄGGNINGAR

parkeringsplatser färdigställda för elbilsladdning

LÄGRE KOSTNADER, MER EFFEKT

Du kan ladda upp till 22 kilowatt utan att uppgradera elnätet. ZAPTEC utnyttjar all tillgänglig ström och fördelar den smart till laddstationerna.

Nyhet!

ZAPTEC APM

När fastigheten använder mindre kan elbilen använda mer! ZAPTEC APM mäter effektuttaget för hela fastigheten och tilldelar automatiskt mer ström till elbilsladdningen när fastigheten förbrukar mindre ström; dvs. har lägre effektuttag. Uppgradera till ZAPTEC APM när du har behov av mer ström.

Läs de senaste nyheterna om ZAPTEC

Nyheter och information om elbilsladdning och ZAPTEC:s installationer.
Är elbilar miljövänliga?

Är elbilar miljövänliga?

Antalet laddbara bilar på vägarna ökar drastiskt och utvecklingen går snabbt framåt vad gäller räckvidd och prestanda. På grund av sjunkande batteripriser är det inte långt kvar tills vi når en brytpunkt då elbilar har nått prisparitet med bilar med...

Räcker elen till alla elbilar?

Räcker elen till alla elbilar?

Idag står trafiken för en tredjedel av Sveriges utsläpp men nu står vi inför ett skifte som påeldas av ett bredare utbud av laddbilar med fler prisklasser, kortare leveranstider och en vilja att göra hållbara val. Den snabba omställningen från fossila bränslen till el...

Norsk lösning framtidssäkrar laddstationer för boende i Solna

Norsk lösning framtidssäkrar laddstationer för boende i Solna

När bostadsföreningen Brf Lovisedal 4 i Solna skulle investera i ett laddsystem för elbilar vände föreningen blicken mot Norge.   Norge har kommit betydligt längre än Sverige på det här området, konstaterar Roland, ordförande i bostadsrättsföreningen.   Roland har...

Är elbilar brandfarliga?

Är elbilar brandfarliga?

I takt med att intresset för laddbara bilar ökar, ökar också risken för felaktigheter och myter. En av de vanligaste myterna är att elbilar är mer brandfarliga än fossilbilar och att brandfaran är extra stor under laddning. Extremt svårt att starta en brand i ett...

Anställd i fokus – Axel Philipson

Anställd i fokus – Axel Philipson

Vem är du? Jag är utbildad civilingenjör med ett stort driv och ständigt nyfiken på att träffa nya människor. Jag har en stark vilja att lösa de utmaningar vi står inför när det gäller hållbarhet och klimatfrågan och drivs av att lösa detta tillsammans med kunder. Hur...

Felaktiga rekommendationer riskerar att hämma elbilsboomen i Sverige

Felaktiga rekommendationer riskerar att hämma elbilsboomen i Sverige

Norge ligger före Sverige avseende omställningen från fossildrivna till elektriskt laddade bilar. Förmåner och stödsystem har påskyndat utvecklingen från politiskt håll och utvecklingen av laddinfrastruktur har varit en stor faktor. I Sverige har laddbilar under kort...

FÅ ERBJUDANDE PÅ LADDLÖSNING

KONTAKTA OSSHITTA ÅTERFÖRSÄLJARE