ELBILSLADDNING FÖR FRAMTIDEN

Särskilt utvecklat för smart laddning av elfordon i bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar och större parkeringsplatser.

länder

CERTIFIERADE INSTALLATÖRER

PARKERINGS-ANLÄGGNINGAR

parkeringsplatser färdigställda för elbilsladdning

LÄGRE KOSTNADER, MER EFFEKT

Du kan ladda upp till 22 kilowatt utan att uppgradera elnätet. ZAPTEC utnyttjar all tillgänglig ström och fördelar den smart till laddstationerna.

Nyhet!

ZAPTEC APM

När fastigheten använder mindre kan elbilen använda mer! ZAPTEC APM mäter effektuttaget för hela fastigheten och tilldelar automatiskt mer ström till elbilsladdningen när fastigheten förbrukar mindre ström; dvs. har lägre effektuttag. Uppgradera till ZAPTEC APM när du har behov av mer ström.

FÅ ERBJUDANDE PÅ LADDLÖSNING

KONTAKTA OSSHITTA ÅTERFÖRSÄLJARE