ZapCloud – Upgrades

Versjon
Dato
Innhold

4.6.3

3. desember 2018

 • Nye muligheter for ladestasjon:
  • Brukere med servicepartner eller eier-rolle kan starte ladestasjonen på nytt fra portalen
  • Brukere med servicepartner-rolle kan endre strømnett og stand-alone modus fra portalen
 • Laderapport og statistikk er nå justert for installasjonens tidssone
 • Laderapport intervaller er endret til siste kalender uke, måned og år, fra tidligere siste 7, 30 og 365 dager
 • Ladesesjoner under 1 minutt uten ladeenergi filtreres nå ut av Laderapport
 • Ladesesjoner gjennomført når en ladestasjon var uten nett, legges nå til i laderapport på tidspunktet de ble registrert i ZapCloud
 • Vi har gjort endringer i måten vi håndterer ladesesjoner registrert når ladestasjoner har vært uten nett hvor ladetidspunktene er upålitelige:
  • Disse ladesesjonene vil ikke lenger vises i ladestatistikk, og vil ikke lenger legges til i total tilkoblet tid i laderapporten
  • Når disse ladesesjonene sendes eksternt over OCPP eller web hooks, vil både start og stopp tid settes til tidspunktet ladesesjonen ble registrert i ZapCloud
 • Utbedret en feil hvor offline ladestrøm i noen tilfeller ikke ble vist i portalen
 • Lagt til ny Italiensk oversettelse av ZapCloud portal

4.6.2

21. november 2018

 • Utbedret en feil hvor det kunne gå flere minutter fra mottatt OCPP RemoteStartTransaction før ladestasjonen startet lading

4.6.1

8. november 2018

 • Maks strøm for benyttet ladekabel vises nå under status fanen for ladepunkt når det er en aktiv ladesesjon
 • Utbedret en feil i tidsstyrt effektstyring hvor aktiveringstidspunkt ble feil ved overgang fra sommer til vintertid
 • Utbedret en feil som gjorde at offline strøm og fase ikke var synlig i ladepunkt status
4.6.0
29. oktober 2018
 • Brukere med eier rolle til ladepunkt eller installasjon kan nå:
  • Permanent låse/låse opp kabel til ladestasjonen
  • Justere lysstyrken til ladestasjonen
 • Eier rolle til ladepunkt gir ikke lenger tilgang til innstillinger eller informasjon som kan påvirke andre ladestasjoner i installasjonen eller forbruksrapportering. Funksjoner som nå krever installasjons-eier rolle:
  • Endre navn på ladepunkt
  • Endre minimum og maksimum ladestrøm
  • Tilgang til PIN-kode
  • Slå av/på autentisering
  • Endre tilganger til ladepunkt
4.5.0
1. oktober 2018
 • Intern autentisering kan nå autorisere brukere om ladestasjonen ikke er på nett. Ladestasjonen må være på nett for at endringer i brukertilgang skal oppdateres. Krever at alle ladestasjoner er oppgradert til ZapCharger firmware v2.3.6.4
4.4.0
7. september 2018
 • Ladinger som er fullført mens ladestasjonen er uten nett, vil nå registreres i ZapCloud når ladestasjonen kommer på nett igjen (fra ZapCharger firmware v2.3.3.0)
 • For ladestasjoner konfigurert med OCPP vil portalen nå vise et varsel om ladestasjonen ikke kunne koble til den konfigurerte OCPP serveren
 • Fikset en feil hvor en ladestasjon konfigurert for OCPP ikke alltid koblet til på ny om OCPP URL ble endret
4.2.1
13. august 2018
 • Vis advarsel om ladestasjonens strømnett er forskjellig fra installasjonens
4.2.0
29. juni 2018
 • Lagt til bruksbetingelser for å oppfylle krav i GDPR
 • Fikset noen dialoger som ikke ble vist ordentlig på smale skjermer (f.eks. smarttelefoner)
4.1.0
26. juni 2018
 • Installasjoner må nå knyttes til et land. Ved endring av eksisterende installasjoner må man velge installasjonsland. Innstillingen for installasjonsland et tilgjengelig for installasjons-eiere og service partnere under installasjon->innstillinger->detaljer.
 • For installasjoner som benytter Zaptecs interne autentisering, og hvor brukere benytter ladekort (RFID) for å autorisere lading, vil nå navnet på ladekortet registreres i ladesesjonen. Navnet vil bli vist i ladehistorikk og rapporter
 • Ladekort med spesialtegn i navnet (f.eks. æ, ø and å), lagt til gjennom parefunksjonen i ZapCharger app for iOS, vil nå vises korrekt i ZapCloud portalen
 • Rettet en feil som førte til at OCPP forbindelser ble feilaktig vist som ikke tilkoblet
 • Rettet en feil som forhindret innlogging for brukere med +-tegn i brukernavn (epostadresse)

Pin It on Pinterest