Zaptec gir trygg og smart elbillading

05. 06. 2019

Det finnes i dag veldig mange aktører i markedet for elbilladere, og det dukker stadig opp nye. Et kjapt Google-søk viser 14 ulike leverandører av ladere, og de fleste har flere modeller å velge mellom. For å kunne velge riktig elbillader er det essensielt å først forsikre seg om at laderen er CE-merket, altså at produsenten garanterer at produktet oppfyller krav fra myndighetene.

Zaptec Pro har gjennomgått testing og sertifisering hos anerkjente TÜV SÜD i Tyskland. Dette gjør at du som installatør kan være trygg på at laderen er i henhold til alle gjeldende standarder som ligger til grunn for en CE-merking.

I tillegg til krav stilt til produktet, stilles det flere krav til installasjonen. Et viktig sikkerhetskrav er at hvert tilkoblingspunkt for AC-lading skal være individuelt beskyttet av et strømstyrt jordfeilvern med merkeutløsestrøm mindre eller lik 30 mA. Videre har en tre valg:

  • Type B
  • Type A og utstyr som kobler ut ved DC-strøm høyere enn det vernet kan garantere funksjon ved
  • Type F og utstyr som kobler ut ved DC-strøm høyere enn det vernet kan garantere funksjon ved

Et jordfeilvern brukes for å unngå at mennesker blir utsatt for elektrisk sjokk ved feil i en elektrisk installasjon. Jordfeil kan oppstå som følge av en isolasjonsfeil i den elektriske installasjonen eller tilkoblet utstyr. Karosseriet til en elbil er koblet til jord ved lading, og dersom en jordfeil oppstår vil jordfeilvernet automatisk koble fra spenningen til bilen. Uten et jordfeilvern ville karosseriet blitt spenningsledende og det å ta på bilen kunne gitt skadelig elektrisk sjokk.

Vernet kan være plassert i eller utenfor hver ladestasjon. Merk at dersom vernet ikke er i ladestasjonen så må det monteres ett eksternt jordfeilvern for hver ladestasjon, noe som fort blir upraktisk og dyrt i en installasjon med mange ladere.

I Zaptec Pro og Zaptec Home finnes det et innebygget vern som gjør at man ikke trenger jordfeilvern i sikringskapet, kun en automatsikring og dobbeltisolert kabel mellom sikringsskap og lader. Dette gjør installasjonen mer kostnadseffektiv, både i form av arbeidstimer og utstyr.

Les mer om myter rundt elbillading ved å klikke her.

Jordfeilvernet i ZAPCHARGER PRO og Zaptec HOME er et type B vern som er den beste løsningen for å unngå ladestopp ved helt ufarlige DC-strømmer.

Et type B vern er smartere og mer immunt enn om man har en ladestasjon med type A vern og deteksjon av DC-strømmer. En ladestasjon med type A vern vil stoppe ladingen dersom en DC-strøm på 6 mA oppdages, selv om en så lav strøm er helt ufarlig. Grunnen er at et type A vern ikke er garantert å fungere ved DC-strøm over 6 mA. Samtidig vil et type B vern akseptere slike ufarlige DC-strømmer og dermed tillate lading i langt flere situasjoner, samtidig som at sikkerheten selvfølgelig er opprettholdt.

Jordfeilvern skal testes jevnlig i henhold til produsentens bruksanvisning. Hyppigheten varierer, men flere anbefaler å teste minst to ganger i året. Dette er viktig å gjøre i sikringsskapet hjemme. Dersom du har lader fra Zaptec, slipper du å gjøre det for ladestasjonen da den automatisk tester jordfeilvernet før hver eneste lading! Dette gjør at du kan være trygg på at sikkerheten er ivaretatt til enhver tid, og du kan bruke tiden på andre ting. 

Relaterte artikler

Få tilbud 

på ladeløsning i dag