Sameie i Indre Østfold valgte Zaptec

18. 11. 2019

Elbillading i sameier og borettslag blir stadig viktigere da flere har el- og hybridbiler. Det er tilbudsrunder flere steder i Norge og utlandet hvor Zaptec er en del av tilbudene. Senest i Hobøl i Indre Østfold la sameiet Thonsåsen opp infrastruktur for elbillading fra Zaptec til alle sine beboere. Vi tok oss en prat med styrelederen i sameiet, Johnny Pedersen, for å høre deres erfaringer med å innhente tilbud og installere elbillading i sameiet.

Elbillading til ditt sameie og borettslag passer både inne og ute.

Hvorfor vil dere ha anlegg for elbillading?

Sameiet så tidlig at det ville oppstå et behov for et anlegg. Å vente til beboerne én etter én uttrykte behov for installasjoner, ville før eller senere medføre at vi måtte oppgradere det elektriske anlegget, og kanskje i tillegg betale anleggsbidrag til netteieren. I tillegg vet vi at netteier ofte stiller krav til lastfordeling av slike anlegg. Kostnadene ville også kunne komme på et ugunstig tidspunkt som sameiet ikke kunne kontrollere.  Vi valgte derfor å være framsynte, noe som gjorde det mulig for oss å kontrollere kostnadene. Samtidig sørget vi for at alle har lademulighet når eller hvis behovet kommer, uten at vi trenger å foreta flere større investeringer.

Les også: 7 myter om elbillading i borettslag og sameier

Hvordan var det å hente inn tilbud fra ulike parter?

Prosessen var grei, men det skyldes nok at vi hadde tilegnet oss nok kunnskap innen feltet før vi innhentet anbud. Uten denne kunnskapen ville det ha vært en vanskelig prosess. Tilbudene vi mottok, var veldig forskjellige – hvor et firma sa noe og henviste til lovverk, sa et annet firma noe helt annet. Selve tilbudene var greie, ryddige og til å forstå, men de virket veldig ulike både i funksjonalitet, dimensjonering og arkitektur.

Les også: Zaptecs løsninger for elbillading i borettslag og sameier

Hvorfor ble det et ladesystem fra Zaptec?

Vi valgte ladesystem fra Zaptec av flere grunner. En overlegen fordeling av last/fase sikrer at vi utnytter kapasiteten maksimalt. Dette fører igjen til lavere behov for hovedvern. Det er enkelt å administrere anlegget, det gir oss den oversikten og brukerstatistikken vi trenger, og det lar oss fakturere hver enkelt bruker. Hvis vi ønsker det, har vi også mulighet for å tilknytte en ekstern administrator/faktureringspartner senere. Og så er det enkelt å tilknytte nye ladeenheter/brukere.

Les også: Ekspertene er enige: Boligselskaper bør investere i smarte ladeløsninger for elbil

Hva syns dere om ladeanlegget fra Zaptec så langt?

Vi har testet anlegget, og det er veldig enkelt å bruke for den enkelte beboer. Det er også enkelt for vår administrator å styre sikkerhet og tilgang fra skyen. Vi har satt opp systemet med «plug-and-play» slik at ladingen starter når en bruker kopler til en kabel. I tillegg kan vi begrense ladetilgangen for hver bruker med appen eller RFID som vi ønsker. For administratoren er det enkelt å bruke den skybaserte administrasjonsløsningen, Zaptec Portal. Det er nesten selvforklarende og gir detaljert informasjon helt ned på brukernivå. Det er også helt ukomplisert å ta ut rapporter på forbruk per bruker av anlegget med betalingsløsninger, noe som gjør det enkelt å lage fakturaunderlag. Stikkordene er fleksibelt, enkelt, detaljert og oversiktlig.

Sameiet hadde forslag om elbillading på årsmøtet i mai 2018 og vedtok å utrede det til det neste årsmøtet. Det var i mai 2018 ingen elbiler i sameiet, og ingen hadde ytret ønske om det. Men utredningen ble lagt fram i april 2019, og styret konkluderte med at ingen kunne nektes å lade, noe som betød at det kunne medføre store kostnader før eller siden.

Finn ut hvorfor Zaptec gir trygg og smart elbillading

Forslaget ble enstemmig vedtatt, selv om det fortsatt ikke var noen som hadde elbil i sameiet. Forutsetningen var at alle kunne få elbillader på sin eksisterende plass, at man dimensjonerte det rett slik at sameiet unngikk framtidige investeringer, at ekstra innskutt kapital skulle settes i fond, og at alle skulle bekoste sin egen lader og sitt eget forbruk.

Sameiet utsendte 20 tilbudsforespørsler som gav 14 svar. Samtidig foretok det en uforpliktende spørreundersøkelse blant beboerne for å kartlegge hvordan de eksisterende og framtidige behov for lading var, og hvor mye beboerne kjørte. Kravspesifikasjonen spesifiserte at mest mulig infrastruktur skulle gjenbrukes, og at det var viktig å unngå effekttariff. På forhånd gjorde sameiet følgende kalkulasjoner:

36 enheter  50 km  2 kw / 10 km = 360 kW

Ladetid 8 timer = 45 kW/t

80A hovedvern (grensen for effekt tariff) gir 400V  80 A  1,7 = 54 kW/t – så vi forventet løsninger med typisk 80 A og innenfor effekt tariff. Totalt seks av fjorten tilbud var basert på Zaptecs løsning, og fire av de fem laveste tilbudene var fra Zaptec.

Les også: Hvordan bør man dimensjonere Zaptec ladeanlegg?

Å se at så mange elektrikere bruker Zaptec i sine tilbud, viser den relevansen Zaptecs løsning har for markedet. Zaptec jobber alltid for å ha den beste løsningen for både installatør og sluttkunde, og dette viser at vi lykkes i vårt arbeid. Vi vil framover jobbe for at enda flere kan bli tilbudt Zaptec ladeløsninger i sine sameier, borettslag, bedrifter og andre større anlegg, sier daglig leder Anders Thingbø.

Zaptec har ladeløsninger tilpasset dine behov. Vurderer du å installere elbillading, kan du se Zaptecs sertifiserte forhandlere her.

I tillegg til borettslag og sameier tilbyr Zaptec elbillading til hjemmelading og eneboliger.

Sameiet Thonåsen har elbillading til sine elbiler ute.

Relaterte artikler

Få tilbud 

på ladeløsning i dag