PRESSEMELDING ZAPTEC CHARGER AS
Zaptec Charger AS har i dag, 7 juli 2016, inngått kontrakt med Renault Norge (RBI AS) for levering av bærbare el-bil ladere (ZapCharger Portable). Kontrakten har en initial verdi på over 70 mill NOK for levering til Renault i Norge.

Laderen er utviklet av Zaptec Charger i Stavanger på oppdrag fra RENAULT i Paris. Den er utviklet for å sikre korrekt el-lading av batteriene til Renault Zoe.

Teknologien som er utviklet av Zaptec er avansert, unik og patentert og inneholder en elektronisk trafo, og innebygd sikkerhet som tar vare både på elektronikken i bilen og strømnettet.

Utviklingsavdelingen i Renault Paris valgte Zaptec i konkurranse med teknologimiljøer over hele verden, og vi løste en teknisk utfordring som vil danne standard for slike lader over hele verden. Neste fase er å levere Zaptec Portabel ladere til Renault over hele verden. Dette med basis i at ladingen med Zaptec Portable ivaretar sikkerhet og kvalitet i alle ledd og strenge krav fra bilindustrien.

Zaptec’s konkurransefortrinn er at vi har eget utviklingsteam som kjenner og har utviklet produktet fra bunnen av, og vi vil i nær fremtid introdusere flere lade produkter som vil ivareta samme grad av standard og bruker områder som markedet vil etterspørre (forskjellige lade-styrke, betalingsløsninger, strøm rensing for å sikre lade-strøm med rett kvalitet som bilindustrien etterspør).

Zaptec er posisjonert til å delta i en spennende el-bil revolusjon over hele verden og er posisjonert til å konkurrer med de beste på dette området.