Nordseterskogen borettslag har ladeklar garasje for elbiler

Nordseterskogen borettslag har gjort garasjen ladeklar med Zaptec ladesystem for elbil

Nordseterskogen borettslag har 108 parkeringsplasser hvor alle er klargjort for lading av elbil. Prosjektet startet i september 2016 da to elbileiere ønsket ladeløsning. Borettslaget undersøkte forskjellige løsninger for lading av elbil før de bestemte seg ZapCharger Pro systemet.

Av andre ladeløsninger som ble vurdert så vi at infrastrukturen ble mer tungvint og kostnadene ble høyere, sier Fredrik N. Engh, styreleder i borettslaget.

Det var viktig å sikre en helhetlig ladeløsning som kunne håndtere fremtidig utvidelse, samt gi mulighet til nåværende elbil eiere å lade sikkert. Ladeløsningen måtte kunne skaleres slik at alle i borettslaget skulle kunne få ladet elbilen sin i fremtiden uten en større inngripen i infrastrukturen.

Når infrastrukturen for lading ble lagt opp i september 2017 var det bare to elbiler i borettslaget, mens etter garasjen ble gjort ladeklar har antallet elbiler økt fra to til 15 elbiler over bare et par måneder. Flere beboere har allerede vært i kontakt med styreleder Fredrik N. Engh for å høre mer om ladeløsningen som nå er tilgjengelig før de har gått til innkjøp av elbil. Vi planlegger allerede å legge til rette for lading på 18 gjesteparkeringer i starten av året sier Engh.

Beboerne i Nordseterskogen borettslag kan enkelt kjøpe ladestasjonen ZapCharger Pro gjennom borettslagets egen nettside, så blir ladestasjonen koblet på den eksisterende infrastrukturen av en sertifisert elektriker.

Borettslaget har valgt å fordele strømkostnadene for elbil lading gjennom et forskuddstrekk hver måned fra OBOS. En gang i året settes det en pris per kilowatt time basert på historiske priser, og totalkostnaden per beboer per år blir beregnet ut fra det faktiske forbruket hver beboer har hatt. Hver ZapCharger Pro ladestasjon har innebygget energimåler og sender forbruket til skyløsningen slik at styret enkelt kan fordele kostnadene etter faktisk forbruk.

Online-funksjonen er gull verdt, dette gjør forvaltingen for styret veldig enkel. Vi er overbevist om at vi valgte rett løsning.

Hos Nordseterskogen har borettslaget valgt å ta kostnaden for infrastrukturen for alle og søkte videre støtte fra Klimaetaten i Oslo Kommune til gjennomføringen. Det finnes flere miljøtiltak som borettslag og sameie kan søke støtte fra for å gjøre overgangen til elbil lading en enklere beslutning økonomisk.

Vi har fått igjen det vi har investert som en verdiøkning på boligen med ladeklar garasje sier Engh.

Les mer om elbillading i borettslag og sameier her.

Relaterte artikler

Renault Norge velger Zaptec som sin ladeboks-aktør

Renault Norge velger Zaptec som sin ladeboks-aktør

Det er de strenge kravene til sikkerhet som gjør at Renault velger kun én ladeboks-aktør. -Vi ønsker å anbefale en ladeboks til våre kunder som vi kan gå gode for selv. Zaptec tikker av kravlisten vår, og det er blant annet de strenge kravene til sikkerhet som gjør at...

Få tilbud 

på ladeløsning i dag