Smart elbillading

Har borettslaget eller sameiet lite strøm tilgjengelig for lading av elbil i garasjen? Det er ikke noe problem med våre ladestasjoner.

Zaptecs smarte ladeløsninger har en funksjon som kan fordele strømmen i faser. Den gjør at ladestasjonene kan bruke all tilgjengelig strøm i parkeringsanlegget og til enhver tid få den raskeste og beste ladehastigheten.

Tenk fremover! Om noen år vil stort sett alle beboerne kjøre elbil. Da er det viktig at alle får ladet bilen.

Lad 100 elbiler hver dag!

Balanserer strømmen og utnytter ledig kapasitet

Fasebalanseringen styres av avanserte algoritmer i skytjenesten Zaptec Portal. På denne måten kan ladesystemet i borettslaget hele tiden utnytte ledig kapasitet.

Strømmen blir smart fordelt på de ladestasjonene som er i bruk, uansett om behovet er lavt (1,4 kW) eller høyt (22 kW).

Balansealgoritmene i Zaptec Portal sørger også for jevn fordeling av strøm på ladestasjonene.

Vår fasebalansering gir opptil 22 kW strøm på alle ladestasjonene

Hver Zaptec Pro-ladestasjon kan levere fra 1,4 kilowatt til 22 kilowatt strøm. Med 22 kilowatt effekt kan du lade bilen opp til en kjørelengde på 110 kilometer i løpet av bare en time. Ladestasjonen støtter både énfase- og trefaselading på alle nivåer.

Basert på den totale belastningen på systemet fastsetter Zaptec Portal-algoritmen den smarteste innstillingen til hver ladestasjon.

Vi er stolte over den dynamiske fasebalanseringen vi har utviklet. Balanseringsfunksjonen gjør at ladestasjonene kan klare både énfase- og trefaselading samtidig og dermed utnytte all tilgjengelig strøm. Samtidig unngår man skjevbelastning av strømnettet.

Få tilbud på

elbillading i dag