I god balanse

Vi gir deg den raskeste og mest optimale ladehastigheten.

Smart elbillading

Har borettslaget eller sameiet lite strøm tilgjengelig for lading av elbil i garasjen? Det er ikke noe problem med våre ladestasjoner.

ZAPTECs smarte ladeløsninger har en funksjon som kan fordele strømmen i faser. Den gjør at ladestasjonene kan bruke all tilgjengelig strøm i parkeringsanlegget og til enhver tid få den raskeste og beste ladehastigheten.

Tenk fremover! Om noen år vil stort sett alle beboerne kjøre elbil. Da er det viktig at alle får ladet bilen.

Lad 100 elbiler hver dag!

Vår helt spesielle fasebalansering gjør at vår ZAPTEC Pro er opptil 60 prosent mer effektiv enn tradisjonelle ladesystemer for elbil.

Balanserer strømmen og utnytter ledig kapasitet

Fasebalanseringen styres av avanserte algoritmer i skytjenesten ZAPTEC Portal. På denne måten kan ladesystemet i borettslaget hele tiden utnytte ledig kapasitet.

Strømmen blir smart fordelt på de ladestasjonene som er i bruk, uansett om behovet er lavt (1,4 kW) eller høyt (22 kW).

Balansealgoritmene i ZAPTEC Portal sørger også for jevn fordeling av strøm på ladestasjonene.

Vår fasebalansering gir opptil 22 kW strøm på alle ladestasjonene

Hver ZAPTEC Pro-ladestasjon kan levere fra 1,4 kilowatt til 22 kilowatt strøm. Med 22 kilowatt effekt kan du lade bilen opp til en kjørelengde på 110 kilometer i løpet av bare en time. Ladestasjonen støtter både énfase- og trefaselading på alle nivåer.

Basert på den totale belastningen på systemet fastsetter ZAPTEC Portal-algoritmen den smarteste innstillingen til hver ladestasjon.

Vi er stolte over den dynamiske fasebalanseringen vi har utviklet, og har søkt om patent på den. Balanseringsfunksjonen gjør at ladestasjonene kan klare både énfase- og trefaselading samtidig og dermed utnytte all tilgjengelig strøm. Samtidig unngår man skjevbelastning av strømnettet.

Køsystem som administrerer elbil lading på en intelligent måte over tid

Med et køsystem administrert av ZapCloud, er det teoretisk ingen grense for hvor mange ZAPTEC Pro du kan koble til på en enkelt krets, men vi anbefaler å se på forventet bruk før du bestemmer hvor mange ladestasjoner du kobler til en enkelt krets.

ZAPTEC Pro ladeløsningen deler først all ledig strøm blant alle tilkoblede elbiler og hvis den konfigurerbare minimale ladestrømmen ikke kan garanteres, blir de gjenværende elbilene plassert i kø og flyttet fremover så snart en elbil er ferdig ladet eller frakoblet. I praksis skjer dette sjelden, på grunn av optimal utnyttelse av ledig kapasitet.

FÅ TILBUD PÅ LADELØSNING

kontakt ossfinn forhandler