Balanser ladeeffekten

Få den raskeste og mest
optimale ladehastigheten

Balanserer all tilgjengelig kapasitet for smart elbil lading

Har borettslaget eller sameiet lite strøm tilgjengelig for lading av elbil i garasjen? Ikke la strømbegrensninger i bygningen være en begrensende faktor for ditt elektrisk ladebehov i dag og i fremtiden.

Ladestasjonen har innebygde funksjoner for å støtte strømdeling og fasefordeling. Ved å kontrollere disse funksjonene kan alle ladestasjonene bruke all strøm som er tilgjengelig i parkeringsanlegget, og vil til enhver tid få den raskeste og mest optimale ladehastigheten.

Planlegg for at alle beboerne på sikt skal kunne få lade bilen.

Lad 100 elbiler hver dag!
Vår fasebalansering gjør at ZapCharger ladeløsningen er opptil 60% mer effektiv enn tradisjonelle elbil ladesystemer.

Dynamisk lastbalansering sørger for jevn strøm på tvers av alle ladestasjonene

ZapCloud kjører last- og fasebalanseringsalgoritmen og vil sikre at installasjonen din oppnår den beste utnyttelsen av all ledig kapasitet. Strømmen blir dynamisk allokert til ladestasjonene som er i bruk, om behovet er så lavt som 1,4kW eller så høyt som 22kW.

Balanseringsalgoritmen i ZapCloud sikrer også at belastningen over fasene i installasjonen er så jevnt fordelt som mulig.

Unik fasebalansering gir opptil 22 kW for alle ladestasjonene

Hver ZapCharger Pro ladestasjon i en installasjon kan levere fra 1,4kW opp til 22kW (eller 110 km per time elektrisk rekkevidde). Hver enkel ladestasjon støtter en-fase eller tre-fase lading på ethvert nivå. Den optimale innstillingen til hver ladestasjon bestemmes av ZapCloud-algoritmen basert på den totale belastningen på systemet.

Dynamisk fasebalansering (patent søkt) gjør at ladesystemet vårt for elbil kan takle både en-fase og tre-fase lading samtidig, og dermed optimalisere bruken av all tilgjengelig strøm samtidig som det forhindrer skjevlast.
Balanseringsalgoritmen i ZapCloud sikrer også at belastningen over fasene i installasjonen er så jevnt fordelt som mulig.

Køsystem som administrerer elbil lading på en intelligent måte over tid

Med et køsystem administrert av ZapCloud, er det teoretisk ingen grense for hvor mange ZapCharger Pro du kan koble til på en enkelt krets, men vi anbefaler å se på forventet bruk før du bestemmer hvor mange ladestasjoner du kobler til en enkelt krets.

ZapCharger Pro ladeløsningen deler først all ledig strøm blant alle tilkoblede elbiler og hvis den konfigurerbare minimale ladestrømmen ikke kan garanteres, blir de gjenværende elbilene plassert i kø og flyttet fremover så snart en elbil er ferdig ladet eller frakoblet. I praksis skjer dette sjelden, på grunn av optimal utnyttelse av ledig kapasitet.

FÅ TILBUD PÅ LADELØSNING

kontakt ossfinn forhandler

Pin It on Pinterest