16 ZapCharger Pro ladestasjoner installert på Ipark som vår første installasjon i 2015. 8 ladestasjoner er plassert utenfor med 2 i ZapCharger Premium columns og 8 er plassert inne i garasjen.

Ipark har totalt 550 parkeringsplasser og trengte en løsning for både leietakere og gjester. Noen av ladestasjonen har blitt satt opp med RFID / autentisering, slik kan Ipark fakturere brukerene individuelt for brukt strømforbruk.

Det har nå blitt ladet totalt 2234 ganger på ladestasjonene hos Ipark med 24 230 kWh, siden de ble installert.

[blockquote class=”style2″]Ladestasjoner: 16
Strømforsyning: 3-phase, 400V, TN-net
Maks ladestrøm: 22kW
Installatør: Bravida[/blockquote]