Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte tjenester gikk over til elbil fra desember 2017. De har nå 27 elbiler i rullering for mellom to og fire ansatte i løpet av en dag. Elbilene er i drift fra 08:00 til 23:00 hver dag, og lades i pausen og over natten.

Flere ansatte var bekymret da de først hørte de skulle kjøre elbil – de var redde for å gå tom for strøm på strekningene de kjører. I en periode før overgangen ble daglig kjørelengde målt, og type elbil ble valgt deretter ut fra resultatene de fikk. Valget falt til slutt på på Volkswagen e-up! Med inntil 160km rekkevidde. Overgangen har gått uten problemer, og de ansatte er veldig fornøyde med å kjøre elbil. Spesielt på vinterstid ettersom elbilen blir fortere varm enn deres tidligere fossile biler.

Huseier har i samarbeid med elektrikerfirmaet DNF installert 27 ZapCharger Pro ladestasjoner på en 63A sikring for å dekke behovet Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte tjenester har for elbil lading.

I denne installasjonen utnytter de opp til 4320km per døgn av tilgjengelig mengde på 5160km. Når man beregner tilgjengelig effekt til ladesystemet er det viktig å ta høyde for forskjellige kjørelengder, og i dette tilfellet må man beregne at hver elbil skal kunne lade 160km per døgn. Dermed har de fortsatt plass til 5 elbiler/ladestasjoner i installasjonen før kapasiteten er fullt utnyttet.