Fremgangsmåte for åpning av AMS-måler for å åpne HAN-port.

Du må selv ta kontakt med nettselskapet ditt for å få åpnet tilkoblingsporten slik at Zaptec Sense HAN kan motta informasjon fra huset.

Åpning av tilkoblingsporten kan ta opp til 3 uker fra nettselskapet ditt. 

Ta kontakt med nettselskapet ditt

Finner du ikke fremgangsmåte for ditt nettselskap i listen under send en kundehenvendelse direkte til nettselskapet for å få åpnet tilkoblingsporten på AMS-måleren.

Nettselskap

Fremgangsmåte for åpning

Elvia (tidligere Hafslund Nett og Eidsiva Nett)

Les mer her

Bkk nett AS

Kontakt kundeservice for åpning her

Agder energi nett AS

Fyll ut skjemaet Aksept av aktivering av HAN-port og send det på mail til kundeservice:  kundesenter.nett@ae.no

Skagerak nett AS

HAN-porten kan bestilles ved å lese mer her

Lyse elnett AS

HAN-porten kan åpnes manuelt inntil videre, dette gjør at saksbehandlingen tar noe tid. Kontakt kundesenteret her

Norgesnett AS

Bestill åpning av HAN-pluggen via Min Side. Det beregnes behandlingstid på 1-2 uker, for åpning og lukking av HAN-porten.

Glitre energi nett AS

Kontakt Glitre Energi her

Tensio (tidligere NTE Nett og TrønderEnergi Nett)

 

I Trøndelag (sør) bestill her

I Trøndelag (nord) bestill her

Haugaland Kraft Nett AS

Kontaktskjema her

Klepp Energi AS

Kontaktinformasjon her