Feilaktige anbefalinger risikerer å bremse elbilboomen i Sverige

09. 12. 2019

Feilaktige anbefalinger risikerer å bremse elbilboomen i Sverige

des 9, 2019 | Elbillading, Nyheter fra bransjen

Norge ligger foran Sverige i omstillingen fra biler som blir drevet av fossilt brennstoff, til elbiler. Fordeler og støtteordninger har fremskyndet utviklingen fra politisk hold, og utviklingen av ladeinfrastruktur har vært en viktig faktor. I Sverige har antallet elbiler på kort tid økt raskt, og derfor er kunnskapsnivået om lading relativt lavt. Dette ønsker Zaptec, som har mange års erfaring med lading av elbiler i det norske markedet, å endre.

Behovet for ladeløsninger til borettslag og selskaper øker. Bransjeorganisasjonen Power Circles prognose viser at annenhver bil i Sverige vil være elektrisk drevet i 2030. Derfor må vi sørge for flere lademuligheter. 90 prosent av ladingen skjer enten hjemme eller på arbeidsplassen der bilen står parkert i en lengre periode, og derfor er disse stedene svært godt egnet for intelligente ladesystemer, sier Anna-Karin Andersen, administrerende direktør i Zaptec Sverige.

Les mer om Zaptec Sweden ved å klikke her.

I dag er det drøyt 90 000 elbiler i Sverige, og om bare fem år vil antallet være 1 million. Høylytte røster krever store investeringer i strømnettet for å møte det økte behovet for strøm til lading av elbiler.

På bestemte tidspunkter av døgnet er nettet overbelastet lokalt. Et intelligent ladesystem kan kontrollere ladekraften dynamisk slik at belastningen på strømnettet blir bedre fordelt over hele døgnet og flere ladestasjoner kan kobles til når det er kapasitet. Slik kuttes strømtoppene i nettet, og som en bonus holder grunneieren kostnadene til strøm nede, sier Anna-Karin og fortsetter:

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) publiserte nylig en rapport som viser at hele den norske personbilparken kan bli elektrisk uten at Norge trenger å investere i ekstra nettkapasitet. Forutsetningen er intelligent lading, og rapporten viser en gevinst for samfunnet på 11 milliarder kroner.

Les mer om NVE rapporten ved å klikke her.

At utviklingen av elbiler har skjedd så raskt, medfører at både myndigheter og industriaktører i Sverige gir mindre gode råd om lading av elbiler, og på sikt kan dette bremse elbilboomen.

Energimyndigheten i Sverige mener for eksempel at det er unødvendig å installere et ladesystem med ladebokser på 22 kW. Dette stemmer ikke. Et slikt system gir større dynamikk i lading og belastningsstyring, noe som betyr at flere biler kan lades når det er kapasitet.

Derfor bør anbefalingen ikke være å installere i et ladesystem med fast, lav effekt. I stedet bør Energimyndigheten stille krav om at det blir investert i kraftige og intelligente systemer.

Vi må lære av Norge og optimalisere bruken av strømnettet før vi gjør dyre investeringer i nettet, avslutter Anna-Karin Andersen.

 Les mer om Anna-Karin Andersen ved å klikke her.

 

Relaterte artikler

Rønning Elektro deler sine erfaringer med Zaptec sitt ladesystem

Rønning Elektro deler sine erfaringer med Zaptec sitt ladesystem

Zaptec er avhengige av dyktige fagfolk som representerer selskapet ute i felten. Fagfolk som er gode på prosjektering, planlegging og montering av ladeanlegg. Derfor har Zaptec over 300 sertifiserte installatører i Norge, som alle har gjennomført vårt forhandlerkurs....

FÅ TILBUD PÅ LADELØSNING

kontakt ossfinn forhandler

Relaterte artikler

Få tilbud 

på ladeløsning i dag