Er elbiler brannfarlige?

 

I takt med en økende interesse for ladbare biler, øker også risikoen for feilaktigheter og myter. En av de vanligste mytene er at elbiler er mer brannfarlige enn fossilbiler og at brannfaren er ekstra stor ved lading.

Veldig vanskelig å starte en brann i et elbilbatteri

Det er uvanlig at elbiler brenner. Fakta er at elbiler brenner sjeldnere enn fossilbiler. I Norge har SP Fire Research på oppdrag fra DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) gjort grundige tester på brannrisikoen i elbiler. Testene viser at det er veldig vanskelig å starte brann i et elbil batteri – selv om man virkelig forsøker. [1]

Testene inkluderer blant annet forsøk med start av brann med propanbrennere som rettes mot undersiden av bilen der batteriet ligger. Det førte til full brann i bilen, men batteriet tok ikke fyr. Det var senere enkelt å slukke brannen på samme måte og på samme tid som ved brann i en fossilbil. Denne testen er interessant siden den viser at selv om det blir full brann i bilen er det ikke gitt at batteriet begynner å brenne.

Konklusjonen i DSBs rapport er at elbiler i garasje ikke utgjør en større brannrisiko enn fossilbiler – så lenge installasjonen av ladesystemet er gjort i tråd med sikkerhetsforskriftene mot brann. På Sola Flyplass utenfor Stavanger startet for eksempel brannen i parkeringshuset i en fossilbil og ikke i en elbil. [2]

Les også: Dette bør du tenke på når velger elbillader

Elbillader for bedrift, borettslag sameier, Zaptec Pro ladestasjon

Lad fornuftig og minimer brannfaren  

Det viktigste punktet for å forebygge branner i ladeanlegg er å sikre at disse installeres i henhold til sikkerhetsinstruksjonene og via fagfolk. Utfordringen er ikke bare økt belastning på el-infrastrukturen, men også en økt belastning over lengre tid. Derfor skal alltid en ladestasjon installeres der hvor du lader bilen din hver dag. Ladestasjonen har kontinuerlig kommunikasjon med bilen for å se til at ingen uoverensstemmelser skjer under lading. Den innebygde sikkerhetsfunksjonen i ladestasjonen sørger for at strømmen brytes om bilen ikke er korrekt tilkoblet.       

Les også: Zaptec gir trygg og smart elbillading

 

Anbefalinger ved installasjon

Ved brann i litiums batterier kan det lekke ut en giftig gass – hydrogenfluorid. Dette gjør at slukkingen av en elbil skiller seg fra slukkingen av en fossilbil.

Det er viktig at brannvesenet har rett kompetanse og utrustning for å håndtere denne typen branner.

I Norge anbefaler brannvesenet at avstanden fra ladestasjonen til utgangen ikke er for lang. Dette er for å forenkle deres arbeid ved en eventuell brann. For en brann med for eksempel 200 meter til de innerste plassene og/eller flere hundre biler er anbefalingen at brannvesenet kontaktes for rådgivning før installasjonen av ladesystemet gjennomføres. Ellers er det ingen spesielle tekniske krav for bygningen eller garasjen som er relatert til elbiler i Norge. [3]

Les også: NYHET! Vi lanserer ny oppgradert versjon av vår markedsledende ladestasjon for store ladesystem

 

[1] https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/rapporter/andre-rapporter/fullskala-brannforsok-av-elbil.pdf

[2] https://www.tu.no/artikler/brannvesenet-har-kontroll-pa-brannen-pa-sola/482394

[3] https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/tema/elbil—lading-og-sikkerhet/

 

 

Relaterte artikler

Slik kjører du økonomisk

Ved å kjøre økonomisk, sparer du ikke bare penger, men du blir også belønnet med lenger rekkevidde. Slik blir du en smartere elbilsjåfør. Ha en pen kjørestil Økonomisk kjøring blir også kalt Eco driving, og handler om å tilegne seg nye kjørevaner for å redusere...

Slik pakker du bilen på en trygg måte

Det er mye bagasje som skal være med når familien drar på elbilferie, så sørg for at bilen er pakket trygt og forsvarlig. Løse gjenstander kan nemlig være livsfarlige ved en bråstopp. Her er våre tips for å gjøre bilturen tryggest mulig. Få oversikt og legg en plan...

Få tilbud 

på ladeløsning i dag