Endringer i tolkningen av NEK 400

09. 10. 2019

Endringer i tolkningen av NEK 400

okt 9, 2019 | Nyheter fra bransjen

NK64 publiserte høsten 2020 ny tolkning av NEK 400 om produktnormen i ladetasjoner og overstrømsbeskyttelse av tilkoblingspunkter. 

Kort oppsummert sier tolkningen følgende:

  • Dersom flere tilkoblingspunkter kan benyttes samtidig skal de være beskyttet av egne overstrømsvern innebygget i ladestasjonen.
  • Dersom ladestasjonen/ladeboksen forsyner flere tilkoblingspunkter (som kan benyttes samtidig) kan det benyttes et felles overbelastningsvern og/eller overstrømsvern.
  • Lastbalansering i et ladeutstyr er i seg selv ikke er en metode for overstrømsbeskyttelse, hverken mot overbelastning eller mot feil.
  • Dersom et ladeutstyr ikke er utstyrt med overstrømsvern for beskyttelse av et tilkoblingspunkt mot overbelastning og kortslutning, skal det installeres et eget overstrømsvern for å beskytte tilkoblingspunktet.

Les hele tolkning av NEK 400 (NEK.no)

 

Hva betyr det for Zaptec Pro?

Zaptec kjenner til presiseringene i tolkning som har kommet fra NK64. Vi synes det er bra at denne presiseringen har kommet. 

Med dette bekrefter NK64 installasjonsprinsippet med Zaptec Pro-ladestasjoner med innebygget vern koblet opp mot en sterk installasjonskurs.

Hva betyr det for Zaptec Home?

Per i dag har Zaptec Homeladestasjonene ikke innebygget vern. Vi presiserer at alle Home-installasjonene er gjort med riktig dimensjonert forankoblet vern på maks 40A i tråd med ladestasjonens konstruksjon. De tilfeller hvor flere Home-ladestasjoner deler en felles sikret kurs presiserer vi at også dette er gjort med riktig dimensjonert forankoblet på maks 40A. Det betyr at installasjonene er sikret korrekt, kun med en bruksmessig ulempe at dersom sikringen skulle ryke  så vil begge eller alle tre ladestasjoner miste strøm.

Teksten som NK64 har tolket kommer fra produktstandarden for ladestasjoner – IEC 61851-1. Her har Zaptec tolket muligheten for å dele forankoblet vern siden standarden åpner for dette så lenge sikringens verdi matcher rating på ladepunktene. NK64 presiserer her at dette gjelder ladeutstyr med flere uttak, og ikke ladesystem.

På bakgrunnen av analysen over, konkluderer vi med at Zaptec Home-installasjoner på opptil tre ladere er installert på en sikker måte. Det er derfor ikke behov for å gjennomføre noen endringer på disse installasjonene.

Zaptec ønsker å imøtekomme NK64 sine presiseringer og vil snarest mulig oppdatere vårt materiell hvor vi presiserer at det skal installeres forankoblet vern foran hver Zaptec Home-ladestasjon, slik at dette ikke er noen problemstilling opp mot NEK sine anbefalinger.

 

Har du spørsmål eller kommentarer?

Vi er glade for å hjelpe deg med det du eventuelt måtte lure på. Ta kontakt med oss på zaptec.com/support

Eksterne lenker:

Tolkning 9: NEK 400 (NEK.no)

Relaterte artikler

Få tilbud 

på ladeløsning i dag