Elbilparkering blir vanskeligere i Oslo Kommune

16. 04. 2019

Oslo kommune er kommunen med flest elbiler i 2019. Stadig flere velger å bytte inn sin fossile bil, med en miljøvennlig elbil. Den enorme økningen i elbiler kommer dessverre med noen utfordringer for elbil-eiere. Infrastrukturen for ladebokser og hurtigladere for elbiler har ikke blitt bygget ut i samme tempo som salget av elbiler har økt.

I Oslo er det bare 1450 kommunale ladestasjoner for elbil, og det er vedtatt å opprette 600 nye ladestasjoner for elbiler. Av nye biler som blir solgt i Oslo er nå over 50% elbiler, og ved årsskifte 2019 var det 38279 elbiler i Oslo. I 2018 ble det registrert over 12 000 nye elbiler i Oslo. På samme tid ble det etablert 19 nye ladestasjoner. Dette betyr at det blir stadig flere som må kjempe om å få lade ved de kommunale ladestasjonene i Oslo.

I en undersøkelse gjennomført av Elbilforeningen fra juni 2017 til juni 2018 oppgir 61% av elbileier i Oslo at de har måtte vente i kø for å lade sin elbil. Dette kan være en svært frustrerende situasjon å måtte forholde seg til.

Å sikre seg effektiv lading til sin elbil har aldri vært viktigere, da antall kommunale og offentlige ladestasjoner for elbiler kun dekker en svært liten del av elbilene.

 

Hjemmelading av elbil løser problemene med lading av elbil

Med en ladeboks fra Zaptec, løser du alle problemene i forbindelse med lading av elbil.Med lading på inntil 22 kWh kan ladeboksen lade din bil tilsvarende 100 km med kjøring på en time. Da de aller fleste reiser med bil i by er korte turer, vil dette være en løsning til tilfredsstiller flertallets krav til billading.

Våre ladestasjoner er beregnet for installasjon i alt fra private garasjer og biloppstillingsplasser, til kjøpesentre og store næringsbygg.  Zaptec sin ladestasjon er vanntett, og konstruert for norske forhold. Om det er sommer, høst, vinter eller vår er du sikret at din ladestasjon fungerer optimalt i under norske forhold.

Ladeboksen fra Zaptec blir installert av en godkjent elektriker. Dette sikrer trygg og effektiv lading, uten fare over overbelastning av strømnettet og medfølgende brannfare. Zaptec sine ladebokser for elbiler er såkalte smarte ladebokser. De tilpasser strømforbruket på ladingen på en måte hvor den reduserer ladestrømmen i perioder hvor du bruker mye strøm hjemme. På denne måten sikrer du deg mot at sikringer går når du lader din elbil.

Ladestasjonene passer for alle elbiler. Noen ladebokser til elbiler er spesielt tilpasset biltyper. Dette betyr at du må kjøpe ny ladeboks, samt installasjon om du kjøper deg en ny elbil. De smarte ladebokser er tilpasset alle biltyper, og regulerer ladehastighet og strømstyrke ut fra elbilens spesifikasjoner.

Zaptec tilbyr lading til både privatboliger, borettslag og til næringsdrivende og er godkjent for støtteordningen til Oslo kommune.

Slutt på gratis elbillading

Tidligere kunne elbileiere lade bilen gratis på Oslo kommune sine parkeringsplasser. Når bystyret i 2018 vedtok kommunebudsjettet for 2019 ble det bestemt at lading på kommunale plasser skulle bli avgiftsbelagt. Kostnaden for å lade vil være 10,- pr. time mellom 09-20 mandag til lørdag.

Ladeplasser med stor pågang har begrensing på tre timer parkering, og om man ikke bruker plassen til å lade vil man få parkeringsbot. Det vil imidlertid fortsatt være gratis å parkere på normale parkeringsplasser for elbiler.

Oslo kommune har i 2019 vedtatt å tilby støtte til 16500 ladeplasser i Oslo. Dette betyr at du kan få støtte fra Oslo kommune til å installere egen ladeboks hjemme.

Å eie en elbil krever noe mer planlegging av kjøringen enn en fossil bil da man ikke kan fylle tanken på få minutter på en bensinstasjon. Det er derfor viktig å sikre seg gode lademuligheter for lading av din elbil.

Relaterte artikler

Endringer i tolkningen av NEK 400

NK64 publiserte høsten 2020 ny tolkning av NEK 400 om produktnormen i ladetasjoner og overstrømsbeskyttelse av tilkoblingspunkter.  Kort oppsummert sier tolkningen følgende: Dersom flere tilkoblingspunkter kan benyttes samtidig skal de være beskyttet av egne...

Få tilbud 

på ladeløsning i dag