Personvernerklæring

 

 1. Innledning

Zaptec AS (heretter omtalt som «Zaptec») er opptatt av å verne privatlivet til kundene sine. Disse retningslinjene beskriver hvordan vi behandler personopplysninger. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger når Zaptec er behandlingsansvarlig, eller når denne erklæringen kommer til anvendelse. «Personopplysninger» betyr informasjon om deg eller en annen person som kan identifiseres.

 

2. Behandlingsansvarlig

Zaptecs CEO er behandlingsansvarlig for dataene og bestemmer hva formålet med behandling av personopplysningene er. Den behandlingsansvarlige kan imidlertid delegere oppgaver til underordnede og plassere det daglige ansvaret for behandling av personopplysninger der det er nødvendig for å overholde GDPR (General Data Protection Regulation), personopplysningsloven og bestemmelsene i denne erklæringen.

 

3. Innsamling og bruk av personopplysninger

Zaptecs behandling av personopplysninger er basert på enten kontraktoppfyllelse eller berettiget interesse.  De personopplysningene vi samler inn, blir kun brukt til de formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Zaptec skal sikre at personopplysninger som blir behandlet, ikke senere blir brukt til formål som er uforenlige med innsamlingens opprinnelige formål, med mindre kunden samtykker i dette.

De personopplysningene vi samler inn og bruker, skal være tilstrekkelige og relevante for formålet med behandlingen og være korrekte og oppdaterte.

 

3.1 Registrering og bruk av ZapCloud

Når du oppretter en ZapCloud-brukerkonto og bruker ZapCloud, samler vi inn og lagrer de opplysningene du gir oss. Disse opplysningene omfatter

 • navn
 • e-postadresse
 • telefonnummer (valgfritt)
 • stedsinformasjon og språk
 • ladehistorikk

Personopplysninger blir behandlet i forbindelse med funksjonene til ZapCloud. Dette er påkrevd for at brukere skal kunne bekrefte identiteten sin både når de oppretter brukerprofil, og når de logger inn for å bruke profilen. Zaptec bruker også personopplysninger for om nødvendig å kunne kontakte deg i forbindelse med kundesupport.

Zaptec behandler ladehistorikken din. Denne behandlingen er nødvendig for at vi skal oppfylle vår plikt. Den sikrer at du kan lade ved ladere og installasjoner som krever intern godkjenning, administrere installasjoner og ladestasjoner, se ladehistorikk for en installasjon, se din egen ladehistorikk og logge inn i appen. Appen bruker samme innlogging og database som ZapCloud.

3.2 Kjøp

Når du kjøper et produkt eller en tjeneste fra Zaptec, registrerer vi følgende opplysninger:

 • navn
 • faktureringsadresse
 • betalingsopplysninger
 • mobiltelefonnummer (valgfritt)
 • e-postadresse
 • kjøpshistorikk
 • produkttype og serienummer

Når du kjøper et produkt eller en tjeneste fra Zaptec, blir personopplysningene dine behandlet slik at vi kan behandle ordren, ferdigstille og gjennomføre transaksjonen og sende fakturaer. Kjøpshistorikken lagrer vi for å kunne bekrefte garantirettighetene dine.

 

3.3 Supporthenvendelser

Når du kontakter supportteamet vårt, kan vi lagre personopplysninger som

 • kundenavn
 • telefonnummer
 • adresse
 • e-postadresse
 • sted
 • Diagnosedata og måleravlesning

Zaptec kan bruke personopplysningene til å tilpasse sin kundestøtte og forbedre sin kundeservice med fullstendige data for bruk, feilmeldinger osv.

 

3.4 zaptec.com

Når du besøker www.zaptec.com, samler vi inne informasjon om

 • hvilke sider du besøker
 • hvordan du bruker sidene

Vi bruker informasjonskapsler til å samle inn denne informasjonen. Informasjonskapsler er en standardteknologi som de fleste nettsider bruker i dag. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som blir lagt til i internminnet i nettleseren din. Den gjør det mulig for oss å se hva brukere ser på, hvordan de navigerer på nettsidene, og hvordan innholdet på nettsidene fungerer. I tillegg samler vi inn informasjon om navigering, besøkstidspunkt og nettleserversjon og så videre for i størst mulig grad å tilpasse innholdet på nettsidene til deg som bruker. Du kan lese mer om informasjonskapsler og hvilke informasjonskapsler vi bruker på zaptec.com/cookies/.

Vi samler inn og behandler informasjon om hva du ser på for å forbedre ytelsen og synligheten til nettsidene.

 

3.5 Kundekontakt

Når du kontakter Zaptec på e-post eller chat, kan vi samle inn følgende personopplysninger:

 • navn
 • e-postadresse

Personopplysninger fra henvendelser fra og kontakt med en kunde brukes til kommersiell kommunikasjon og til å følge opp klager. Zaptec kan bruke e-postadressen til en eksisterende kunde til å informere om Zaptecs tjenester og produkter.

 

4. Deling av personopplysninger

Brukerkontoen din og opplysninger som assosieres med deg, blir aldri delt med uvedkommende. Bruksdata (ladesesjoner) kan bli delt med autoriserte utenforstående hvis dette følger av norsk lovgivning.

 

4.1 Utenforstående

4.1.1 Installasjonseiere

Ladehistorikk på ladestasjoner som drives av Zaptec, kan ses av brukere med eierrolle for ladestasjonene. Disse eierne kan se og eksportere (laste ned) bruksdata for ladestasjonene sine. Bruksdata kan omfatte personopplysninger som e-postadresse, navn, bruker-ID og brukte ladekort. Eiere kan bruke bruksdata til blant annet fakturering, overvåking og statistiske formål. Zaptec krever at eiere behandler eksporterte data varsomt og sletter dem når de ikke lenger trenger dem. Zaptec er ikke ansvarlig for eiernes bruk av disse data. Kontakt installasjonseieren hvis du vil ha informasjon om hvordan denne bruker og behandler eksporterte bruksdata.

 

4.2 Lagring av data – Microsoft Azure

Zaptec bruker Microsoft Azures europeiske datasentre til alle våre tjenester og til lagring. All kommunikasjon til og fra Azure er kryptert.

 

5. Lagring av personopplysninger

Personopplysninger blir lagret i Azure SQL inntil kontoen blir slettet. Ladehistorikken din er permanent knyttet til brukerkontoen din. Hvis du endrer personopplysningene dine eller ber om å få slettet profilen din, kan de endrede opplysningene være tilgjengelige i sikkerhetskopier av databasene i det tidsrommet vi oppbevarer disse, opptil fem uker.

Ladepunktobservasjoner er permanent lagret i Azure Table Storage.

Din e-postadresse, IP-adresse og annen upersonlig informasjon blir lagret i loggfiler på nettservere. Disse loggene bruker vi til å spore feil, potensielle sikkerhetstrusler og misbruk. Logger kan bli lagret i opptil fem uker før de blir slettet permanent.

 

6. Rettighetene dine

Du har rett til å vite hvilke personopplysninger Zaptec har om deg, og å få tilgang til dem. Du har rett til å få oppdatert ufullstendige, ukorrekte, unødvendige eller utdaterte personopplysninger. Du har rett til å be om å få personopplysningene dine slettet og å få en kopi av opplysningene våre i et maskinlesbart format. Du har rett til å protestere mot eller begrense databehandling under bestemte omstendigheter, som når du tror at opplysningene inneholder feil eller behandlingen er ulovlig.

Kontakt oss hvis du har spørsmål eller vil utøve dine rettigheter som registrert (e-postadresse: gdpr@zaptec.com).

 

7. Klager

Du har rett til å klage til Datatilsynet hvis du mener at vi har brutt personvernlovgivningen, men vi oppfordrer deg til å kontakte oss før du sender inn en slik klage.

 

8. Endringer i denne personvernerklæringen

Med jevne mellomrom må vi oppdatere denne personvernerklæringen for å gi deg korrekt informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Kommer det vesentlige endringer, informerer vi særskilt om dette. Du godkjenner den nye personvernerklæringen ved å fortsette å bruke Zaptecs produkter og tjenester.

 

Oppdatert 21.04.20

 

Zaptec AS

Richard Johnsensgate 4

4021 Stavanger

Norge

E-post: gdpr@zaptec.com